De nye kompetencer i de klassiske fag

Materialer til inspiration om karrierelæring og innovation i de klassiske fag samt skriftlighed i oldtidskundskab.
Græsk bort

De klassiske fag og de nye kompetencer - materialer fra et kursus afholdt af Klassikerforeningen 8. marts 2018

Kurset indeholdt tre oplæg. Se PowerPoint-præsentationen til hvert oplæg.

Oplæg 1: Karrierelæring i de klassiske fag v. Erik Kristensen, Ørestad gymnasium

- inkl. en oversigt over tekster om opdragelse, karriere og uddannelse i antikken

Oplæg 2: Innovation i de klassiske fag v. Charlotte Straby Tranberg, Ørestad Gymnasium

Oplæg 3: Skriftlighed i oldtidskundskab v. Anne Bisgaard Vase, UVM og Odder Gymnasium

Kort om oplægsholderne

Erik Kristensen underviser i latin, oldtidskundskab og engelsk på Ørestad Gymnasium. Fra 2014 til 2017 var han projektkoordinator på projektet ”Karrierefokus – i og efter gymnasiet”. Han er medlem af Klassikerforeningens bestyrelse.

Charlotte Straby Tranberg underviser i latin, oldtidskundskab og engelsk på Ørestad Gymnasium. Fra 2014 til 2017 deltog hun i Erasmusprojektet ”Avitae” om innovation i de klassiske fag.

Anne Bisgaard Vase er fagkonsulent i de klassiske fag (og AP og SRP) og underviser på Odder Gymnasium i latin, græsk, oldtidskundskab, dansk og tysk.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png