Demokrati og andre styreformer

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe skal med udgangspunkt i en regel (eksempelvis flertallet bestemmer, eller den højeste bestemmer) tage stilling til, hvad pengene i klassekassen skal bruges til.

Formål
Formålet er at give eleverne indsigt i forskellige styreformer og sætte fokus på, at demokrati handler om, at alle kan være med til at bestemme.

Fag
Dansk (Læsning, Fremstilling og Kommunikation).

Tidsforbrug
30-45 min.

 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes. 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Bilag til download

Relaterede moduler