Demokratiske fællesskaber

Dette tema omhandler samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af. Under temaet finder du inspirationsmateriale til at introducere eleverne for demokrati og andre styreformer. Ligeledes finder du eksempler på, hvordan I kan arbejde med fællesskaber og samarbejde på trods af forskelle ved at arrangere samtalesalon, booktalks eller invitere en lokal forening på besøg.

Materialerne nedenfor kan bruges som enkeltstående aktiviteter/undervisningsforløb eller som en sammenhængende temadag eller et temaforløb. 

LÆRINGSAKTIVITETER

En lærer og fire elever står med armene om hinanden

Hvad er demokrati

Eleverne ser en kortfilm, hvor en 3. klasse diskuterer begrebet demokrati. Bagefter taler I om, hvad eleverne ved om demokrati, og du præsenterer klassen for, hvad I skal arbejde med.
Samtale mellem tre elever

Demokrati og andre styreformer

Eleverne inddeles i grupper. Hver gruppe skal med udgangspunkt i en regel (eksempelvis flertallet bestemmer, eller den højeste bestemmer) tage stilling til, hvad pengene i klassekassen skal bruges til.
En gruppe af elever står i ring med armen om hinanden

Vores fællesskaber

Eleverne arbejder med, hvilke fællesskaber de hver især indgår i, hvad der karakteriserer dem, og hvordan fællesskaberne rækker ind i hinanden.

UNDERVISNINGSFORLØB

Forsamling af elever

Foreningspakke om fællesskab og foreningsdemokrati

I denne øvelse får eleverne besøg af en forening og får et indblik i, hvor mange forskellige foreninger, som findes i Danmark, og hvor meget hele foreningskulturen betyder for fællesskabet og demokratiet. Dermed får eleverne en forståelse for, hvor vigtigt foreningsfrihed er i Danmark.
En gruppe af elever har samtaler i makkerpar

Samtalesalon: Fællesskab trods forskelle

Eleverne deltager i en samtalesalon med mennesker, der er anderledes, eksempelvis beboere på et plejehjem, børn/unge fra andre uddannelsesinstitutioner, skoler eller børnehaver (eksempelvis en friskole med et særligt værdigrundlag) og så videre.
En stor gruppe elever diskuterer i fællesskab

Fællesskab gennem booktalks

Fællesskab gennem booktalks er en materialepakke, der inviterer eleverne med ind i bøgernes univers, hvor de møder forskellige karakterer og deres følelser og udfordringer. Dette skal give eleverne en oplevelse af forskellige fællesskaber.

Relaterede moduler