Demokratiske principper for samtalen og fællesskabet

Af Birthe Lund, lektor, Institut for Læring og Filosofi (HUM), Aalborg Universitet

Artiklen beskriver betydningen af både de formelle og uformelle fællesskaber, som vi indgår i. Den
fokuserer på klassefællesskabets betydning for om den enkelte elev føler sig inkluderet eller ekskluderet. Derudover hvordan processer og diskussioner i forbindelse med etablering af fællesskabet opøver børn og unges demokratiske handlekompetencer.

Samtalens betydning for demokratiske fællesskabet belyses bl.a. i forhold til den dialog, der foregår på de sociale medier.

Emneord