Demonstrationsskoleforsøgene

Fem store forskningsprojekter med deltagelse af 29 folkeskoler har skabt ny viden om, hvordan it kan understøtte elevernes læring og skabe nye læringsformer. Se resultaterne her.

Projekterne havde fokus på elevproduktion, inklusion og undervisningsdifferentiering, it-didaktik, nye måder at organisere undervisningen og skoledagen på og digital understøttelse af læringsmål

Forsøgene er bl.a. mundet ud i konkrete undervisningsforløb, som kan bruges af alle landets skoler.
Det er konsortier af universiteter og professionshøjskoler, der har udviklet og afprøvet de it-baserede læringsforløb sammen med 29 folkeskoler fra hele Danmark.

Ét af formålene med projekterne var at undersøge, hvordan it kan understøtte nye måder at organisere undervisningen og skoledagen på, og hvordan der kan sikres bedre sammenhæng mellem forskellige dele af elevernes hverdag - skole, SFO og fritid.
Et andet formål var, at lærerne fik mere viden om, hvordan de bedst muligt kan bruge it i undervisningen, bl.a. til at gøre undervisningen mere differentieret.

Forsøgene foregik i perioden efterår 2013 - efterår 2015.

Elever arbejder ved computer

Relaterede links

Find evalueringsrapporterne fra de fem demonstrationsskoleforsøg på hjemmesiden for Undervisningsministeriet. Forsøgene foregik i perioden efterår 2013 - efterår 2015.
Se de videoer EVA har produceret om it-didaktisk og innovativ undervisning - erfaringer fra demonstrationsskoleforsøgene.
I videoen, der er produceret af EVA, fortæller professor Birgitte Holm Sørensen om skolelederes rolle i det digitale udviklingsarbejde.
I videoen, der er produceret af EVA, fortæller professor Jeppe Bundsgaard om teamets betydning i det digitale udviklingsarbejde.