Den åbne skole

På denne side finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
Smilende skoleelever

Åben skole betyder, at skolerne skal åbne sig mod det omgivende samfund og inddrage lokalsamfundets mange ressourcer i skoledagen. Åben skole giver mulighed for at arbejde med både den teoretiske og praktiske dimension i fagene og derved blive anvendelsesorienteret.

Åben skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen. På den måde tilgodeses både elevernes faglige udvikling samt trivsel. Den åbne skole kobles på fagenes indhold, men kan også intænkes i forbindelse med understøttende undervisning og faglig fordybelse, i de tilfælde hvor det undervisende personale ønsker at gøre brug af flere veje til læring.

Mange skoler arbejder med den åbne skole, og oftest refereres der til denne i forskellige termer. Derfor er der også specifik materiale om udeskole og skolehaver. Du kan, i dette vejlednings- og inspirationsmaterialet læse om:  

  • Hvad åben skole er
  • Hvad der kendetegner det gode åben skole-samarbejde
  • Lovgivningen og rammerne for den åbne skole
  • Eksempler fra kommuner og skoler, som har erfaringer med den åbne skole
  • Aktuel viden og forskning inden for området.
  • Udeskole
  • Skolehaver

Vejlednings- og inspirationsmaterialer: (6)

Kom godt i gang med åben skole

Inspiration i undervisningen
På denne side kan du blive klogere på, hvad åben skole er, samt hvilke regler og rammer der findes på området.

Undervisningsforløb

Viden og redskaber
Her kan du finde undervisningsforløb, som kan bruges til inspiration i arbejdet med den åbne skole.

Udeskole

Børn der fisker med net
© Tagensbo Skole
Her kan du finde konkrete eksempler på udeskolepraksis, teoretisk og forskningsbaseret baggrundsviden om udeskole.

Viden og forskning

Refleksionsskrivning
Her finder du videns- og forskningspublikationer om åben skole.

Skolehaver

Kartoffelplante
Her kan du finde viden og erfaringer om skolehaver samt inspiration og konkrete redskaber til, hvordan skolehaven kan anvendes som et alternativt og værdiskabende læringsrum, der åbner skolen.

Eksterne samarbejder

En illustration, der viser fællesskab
© Colourbox
Her kan du finde inspiration til eksterne samarbejder med foreninger, erhvervslivet, musik- og ungdomsskoler.

Del af pakke

Emneord