Den åbne skole i undervisningen

Gode råd om planlægning, gennemførelse og evaluering af samarbejdsprojekter.
Elev med måleapparat

Ethvert samarbejdsprojekt i den åbne skole består som al anden undervisning af en planlægningsfase, en gennemførelsesfase og en evalueringsfase. I et samarbejde med eksterne aktører aktualiseres hver enkelt fase yderligere på grund af en række særlige omstændigheder og udfordringer, som ethvert samarbejde medfører.

 

I det følgende beskrives faserne enkeltvis. Udgangspunktet for planlægningen er de forenklede Fælles Mål for undervisningen og læringsmålene.

 

Procesværktøj (3)

Eksempler på læringsmålstyret undervisning i den åbne skole

Emneord