Den demokratiske samtale

Eleverne ser kortfilmen ‘Den demokratiske samtale’ og taler om den i plenum.

Formål
Formålet er at bevidstgøre eleverne om, at den demokratiske samtale hele tiden finder sted, og at
demokratiet kun kan bestå, hvis vi allesammen deltager i disse samtaler med hinanden.

Fag
Samfundsfag.

Tidsforbrug
20-30 min.

Forberedelse

Du skal bruge kortfilmen ‘Den demokratiske samtale’ (varighed 3:33 min). 

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet

Relaterede moduler