Den demokratiske samtale

Dette tema introducerer frihedsrettigheder og hvad rettighederne betyder for elevernes eget liv og for vores demokrati. Her sættes der fokus på den demokratiske samtale og elevernes evne til at lytte og sætte sig ind i andres synspunkter og baggrund for at mene, som de gør. Under temaet finder du inspirationsmateriale til arbejdet, som blandt andet tager afsæt i dogmeregler for god debatkultur, samtale- og lytteøvelser samt arbejdet med en kort film omhandlende demokratisk samtale.

Materialerne nedenfor kan bruges som enkeltstående aktiviteter eller som en sammenhængende temadag eller et temaforløb.

LÆRINGSAKTIVITETER

Gruppearbejde

Dogmeregler for god debatkultur

Denne aktivitet støtter at eleverne selv udarbejder regler for, hvordan de vil debattere med hinanden. Dogmereglerne kan bruges som støtte i de fag, hvor eleverne skal diskutere svære emner.
En gruppe lyttende drenge

Dilemmaleg

I denne aktivitet kommer alle eleverne på banen, når de skal tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer, som der formentlig vil være meget delte meninger om. Efter eleverne selv har taget stilling, skal de snakke om de forskellige argumenter for og imod.
Papirer

Caseøvelse: Den svære samtale

I denne øvelse præsenteres eleverne for en række konkrete eksempler på svære samtaler om for eksempel religion, seksualitet og familiekonflikter. De skal reflektere over, hvordan de bedst kan gribe samtalerne an med udgangspunkt i de debatdogmeregler, som de har opstillet.
Tre drenge i samtale

Den demokratiske samtale

Dette element bygger på filmen "Den demokratiske samtale". Eleverne skal se filmen og efterfølgende reflektere over en række spørgsmål. Filmen er en del af Folketingets undervisningsmateriale ”Dit Demokrati”, som består af 17 film med tilhørende elevopgaver. Filmen handler om det levende demokrati i hverdagen.
En stor gruppe lytter til deres lærer

Frihedsrettighedernes betydning

I dette element præsenteres eleverne for de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder, og de forholder sig til, hvad rettighederne betyder for deres eget liv og for vores demokrati – herunder hvad det ville betyde, hvis de ikke havde disse rettigheder.