Den Europæiske Sprogportfolio

Et vigtigt materiale og refleksionsredskab til elever, som lærer engelsk, tysk, fransk eller dansk som andetsprog.
figurer der tales forskellige sprog

Sprogportfolio er elevernes individuelle og personlige arbejds- og refleksionsredskab.

Med sprogportfolio kan eleverne synliggøre og dokumentere deres sproglige kompetencer, reflektere over deres sprogudvikling, sætte sig sproglige mål og evaluere deres sproglige fremskridt. 

Med sprogportfolio overvejer eleverne, hvad de allerede kan, hvad de har behov for at blive bedre til, og hvilke strategier de kan anvende for at blive bedre.

Det er oplagt at drøfte anvendelsen af sprogportfolio med de øvrige sproglærere på din skole og forsøge at lægge en fælles linje for brugen af sprogportfolio på skolen.

Tre dele

Den Europæiske Sprogportfolio er en dansk oversættelse af den akkrediterede norske portfolio "Europæisk språkperm 6-12".

På ECMLs hjemme side kan du læse om, hvordan udvalgte dele af Europæisk sprogportfolio kan inddrages i sprogundervisningen.

Sprogportfolio er udviklet med afsæt i den fælles europæiske referenceramme for sprog.

Sprogportfolio indeholder tre dele:

 • Mit sprogpas – Mig og mine sprog
 • Min sprogbiografi
 • Min sprogmappe.

Mit sprogpas – Mig og mine sprog

I sprogpasset kan den enkelte elev beskrive sit samlede sproglige repertoire og erfaringer med at lære sprog. Ark 4 til 8 kan med fordel bruges med eleverne allerede, når de starter med at lære sproget.

Min sprogbiografi

I afsnittet ”Andre lande og mennesker” -  ark 15-23 - inviteres eleverne til at reflektere og sammenligne levevis og kultur i forskellige lande. 

I afsnittet ”Mine sprogkilder” – ark 24- 33 – inviteres eleverne til at undersøge, hvor i deres hverdag de møder forskellige sprog.

I afsnittet ”Mine sproglæring” – ark 34- 42 – inviteres eleverne til at reflektere over de forskellige strategier de bruger, når de lærer sprog. 

I afsnittene ”Alt dette jeg kan”, ”Bedre og bedre”og ”På vej videre i skolen”– ark 43- 62 – kan eleverne konkretisere, det de kan med sproget.

Min sprogmappe.

Med spørgsmålet ”Hvad vil jeg lægge i min sprogmappe?” inviteres eleverne til at udvælge hvilke produkter, de vil vise og til hvem.

Læs mere Vis mindre

Highligths

Særlig interessant er at materialet:

 • Tager afsæt i en flersproget tilgang
 • Arbejde med et interkulturelt perspektiv
 • Kommer rundt om mundtlige og skriftlige kompetencer
 • Giver konkrete og praksisnære eksempler

En flersproget tilgang

Overskrifter og tekster i sprogportfolien står på dansk og engelsk, og veksler derudover mellem over 70 øvrige sprog. Der kan fx ved siden af en danske og engelske tekst – optræder skrift på kinesisk, hindi, bulgarsk og arabisk.

Denne tilgang sender vigtige signaler om anerkendelse og værdsættelse af flersprogethed.

Et interkulturelt perspektiv

Gennem refleksioner og inddragelse af egne oplevelser og viden tematiseres elevernes interkulturelle erfaringer.

Dette perspektiv sender vigtige signaler om anerkendelse og værdsættelse af forskellige måde at agere i forskellige kulturer.

Rundt om mundtlige og skriftlige kompetencer

Sprogportfolio arbejder med de fem sprogfærdigheder, lytte, læse, tale, skrive – og samtale, som vi kender dem i Fælles Mål.

Eleverne får støtte i at vurdere deres kunne og strategier i forhold til de fem færdigheder.

Inspirationsmateriale med konkrete eksempler

I inspirationsmaterialet "Kom godt i gang med Europæisk Sprogportfolio" får du konkret og praksisnær inspiration til, hvordan du kan anvende sprogportfolio i din sprogundervisning.

Det sker gennem syv nedslag i henholdsvis engelsk, tysk, fransk og dansk som andetsprog på et bestemt klassetrin. Nedslagene tager typisk afsæt i arbejdet med et bestemt tema eller emne.

Der gives eksempler på, hvordan du kan arbejde med:

 • Sprogportræt
 • Forståelsesstrategier
 • Tekst, genre og kultur
 • Dictogloss
 • m.m.
Læs mere Vis mindre

Relaterede filer

Sprogportfolio - Elevark - Til print
Sprogportfolio - Elevark - Digital udgave
Idéer til, hvordan du kan inddrage sprogportfolio i din sprogundervisning.