Den gode grundfagseksamen

Find de overordnede rammer for en god grundfagseksamen.
Close-up gul væg, kvinde

 

I materialet beskrives de overordnede rammer for en god eksamen. Der indgår link til de relevante bekendtgørelser på erhvervsuddannelsesområdet.

Der er primært fokus på prøver og eksamen i grundfagene på EUD og EUX efter grundfagbekendtgørelsen.

Men du kan også hente inspiration til god praksis ved prøver og eksamen i de uddannelsesspecifikke fag.

Materiale udarbejdet i forlængelse af grundfagsdagene den 2/2, den 16/5, den 17/5 og merkantil den 10/5. 

Overordnede rammer for grundfagseksamen

Inspirationsmateriale til de enkelte grundfag

Gruppe af mennesker set oppefra

Grundfagseksamen - samfundsfag

Her finder du inspiration både til indhold i din undervisning, og hvordan du kan arbejde med den gode bedømmelse.
 Reparation af en grøn printplade set gennem et forstørrelsesglas

Grundfagseksamen - teknologi

Her finder du inspiration både til indhold i din undervisning, og hvordan du kan arbejde med den gode bedømmelse.
Planter i reagensglas

Grundfagseksamen - Naturfag

Her finder du inspiration både til indhold i din undervisning, og hvordan du kan arbejde med den gode bedømmelse.

Emneord