Den individuelle timepulje

I forbindelse med institutionens organisering af undervisningen skelnes mellem undervisningstid og fordybelsestid. Undervisningstid omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet, mens fordybelsestid omfatter den tid, som eleven bruger på selvstændigt skriftligt arbejde i fagene. Herudover findes en individuel timepulje med undervisningstid, som institutionens leder fordeler til fag og faglige aktiviteter.

Om puljetimer

Fordybelsestiden og den individuelle timepulje understøtter et nyt undervisningsbegreb, hvor den daglige undervisning og elevernes skriftlige arbejde tænkes tæt sammen. Det skaber mulighed for mere dynamiske arbejdsformer, hvor undervisning, løbende evaluering og selvstændigt arbejde varieres i løbet af skoledagen. 

De individuelle puljetimer skal bruges til faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats. Der skal fokuseres på skriftligt arbejde. På stx og htx er puljen på 130 timer og på htx 150 timer. på den to-årige hf er det 80 timer. 

Vejledning til undervisningstid, fordybelsestid og timepulje (uvm.dk).

  

Erfaringer fra Holstebro Tekniske Gymnasium (9 min.)

I videoen fortæller en leder og undervisere om processen med organisering og udvikling af aktiviteter og materialer i forbindelse med puljetimer. Videoen viser et eksempel på et fagligt udviklingsprojekt, hvor digital samskrivning er en del af den skemalagte puljeblok.  

 

Den individuelle timepulje på Skive Gymnasium og HF (8 min)

Skive Gymnasium og HF bruger puljetimer til at tilgodese elevernes særlige behov. Skolens organisering af den individuelle timepulje giver mulighed for at differentiere undervisningen på tværs af klasserne på en måde, hvor træning står stærkere end bedømmelse.  Skive Gymnasium og HF har udviklet et katalog over muligheder, hvor både elever og lærere får et godt overblik over det, som timepuljen kan bruges til.

Emneord