Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan bidrager til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde.
Den styrkede pædagogiske læreplan
© Kamilla Bryndum

Tankerne bag den styrkede pædagogiske læreplan

Hvert barn er medskaber af sin egen læring i et pædagogisk læringsmiljø. Det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre barnet i både leg, planlagte aktiviteter, rutiner og spontant opståede situationer.

Den pædagogiske læreplan understøtter personale og ledelse i at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø for og sammen med børnene. Legen og en legende tilgang til læring, barnets interesser, undring og nysgerrighed sammen med det pædagogiske personales viden om at fremme læring og udvikling er udgangspunktet for læringsprocesser.

Evalueringskultur

Den styrkede pædagogiske læreplan skal understøtte en evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale løbende forholder sig refleksivt og kritisk til arbejdet – både i hverdagen og i mere organiserede evalueringsaktiviteter.

Evalueringen skal koncentrere sig om det pædagogiske læringsmiljø og om, hvordan dette miljø understøtter børnegruppens og det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Ministeriets inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Her kan I finde de udgivelser fra Børne- og Socialministeriet, der er udviklet i direkte forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan. Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af udgivelserne, kan I bestille dem hos Rosendahls Boghandel. Søg materialerne frem via søgevinduet. Materialerne er gratis  dog betaler I selv for pakning og fragt.

Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Ministeriets øvrige udgivelser

Organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.
Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Forside til inspirationskatalog
© Børne- og Socialministeriet

Stil skarpt på jeres dokumentationspraksis

Dette materiale henvender sig primært til pædagogisk ledelse og forvaltninger og kan anvendes til dialog på tværs af dagtilbuddene og den kommunale forvaltning. Processen med at udvikle dokumentationspraksis kan hermed blive samskabende og meningsfuld.

Andre udgivelser

Emneord