Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold

Denne publikation henvender sig til alle, der arbejder med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbud. Her kan I læse, hvilke krav der stilles til den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen.
Den styrkede pædagogiske læreplan
© Børne- og Socialministeriet

Publikationens indhold

  • lovbestemmelser og lovens forarbejder; dvs. alle de bemærkninger, der er knyttet til loven, og som uddyber begreber og beskriver, hvordan I skal forstå dagtilbudslovens bestemmelser om den pædagogiske læreplan
  • bekendtgørelsen om de pædagogiske mål og indholdet i de seks læreplanstemaer

Det nye i dagtilbudsloven og i bekendtgørelsen

De nye regler hviler på den danske dagtilbudstradition. Centralt er bl.a.:

  • et fælles pædagogisk grundlag med en række centrale elementer, fx leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb. Dette grundlag udgør forståelsen for og tilgangen til arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud
  • etableringen af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, fx i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg
  • beskrivelser af de seks læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring
  • at den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhængen til børnehaveklassen og sam­arbejdet med det omkringliggende samfund
  • etableringen af en evalueringskultur i dagtilbud

Læs mere om rammer og indhold i den styrkede pædagogiske læreplan i selve publikationen. Her kan I også læse om lederens ansvar.

Bag om publikationen

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold er udarbejdet af Børne- og Socialministeriet, 2018. Publikationen indgår som en del af en række inspirationsmaterialer, der understøtter dagtilbuddenes arbejde med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Publikation

Ønsker I et mindre antal trykte eksemplarer af publikationen, kan I bestille den hos Rosendahls Boghandel. Publikationen er gratis  dog betaler I selv for pakning og fragt.

Trykklare filer

Ønsker I selv at trykke fysiske udgaver af Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold, skal I bruge disse filer. Vær opmærksom på, at publikationen her er delt i tre, og at alle filer skal anvendes.

Ministeriets øvrige inspirationsmaterialer til den styrkede pædagogiske læreplan

Redskab til selvevaluering billede
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration, når I skal analysere og evaluere jeres pædagogiske praksis.
Redskab til forankringsproces
© Børne- og Socialministeriet

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces er et af to grundlæggende redskaber, der understøtter den styrkede pædagogiske læreplan. I kan anvende redskabet som inspiration til at udvikle og forankre et stærkt pædagogisk læringsmiljø i tråd med den styrkede pædagogiske læreplan.
Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.

Emneord