Den transatlantiske Slavehandel - 1. Trekantshandelen og handelsselskaberne.

Den Transatlantiske Slavehandel har traditionelt ikke fyldt meget i de undervisningsbøger, der hidtil er udkommet. I de generelle historiebøger drejer det sig blot om en begrænset omtale, hvilket også fremgår af litteraturforslagene ovenfor.
transport over Atlanten
© hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

Kort over transporten over Atlanten.

Det danske skolenetværk der i regi af UNESCO’s Associated Schools Project siden 2001 har arbejdet med at finde og udvikle materialer til undervisningen i Den Transatlantiske Slavehandel (: TST) i samarbejde med samarbejdspartnere i Ghana og Virgin Islands, danske forskere på Universiteterne, Rigsarkivet og mange andre har i høj grad bidraget til at rette opmærksomheden mod denne del af dansk kolonihistorie. Netværket stiller alt deres udviklede materiale til rådighed på dets hjemmeside (se link overfor). Der er tale om materialer til de fleste fag i både folkeskole og gymnasier.

Der er således i de senere år kommet en del litteratur til undervisningen om emnet – accentueret først af 150-året for slaveriets ophør i Danmark i 1998 og senest af 200-året i 2007 for ophævelsen af slavehandelen i den engelske del af Afrika sammen med 50-året for Ghanas selvstændighed, ligeledes i 2007. Det forventes også at 100 året i 2017 for salget af Dansk Vestindien (nuværende Virgin Islands) til USA vil blive markeret. Eksempelvis er Rigsarkivet for tiden i gang med at digitalisere Det Vestindiske Arkiv, der indeholder et stort og i hovedsagen fuldstændigt arkiv.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Side med oversigt over artikler om slaveri (siden indeholder også en række forslag til arbejde med nutidigt slaveri, der lægger op til brug i samfundsfag og historie).
Interaktiv side
UNESCO project Breaking the Silence
Dansk UNESCO projekt Breaking the Silence
Nationalmuseets side om rekonstruktionen af plantagen Frederiksgave i Ghana
Ingen problemer med copyright til brug for ikke-kommercielt undervisningsmateriale
Spillet er udviklet af 2 lærere