Den Transatlantiske Slavehandel - 8. Ophævelsen af slaveriet og den samtidige debat herom.

I årene 1788-92 fandt en intens debat om slavehandlen og dens omkostninger sted i det engelske under- og overhus. Denne debat blev nøje fulgt af danskerne og danner en hjørnesten i beslutningen om at afskaffe den danske slavehandel i 1792 (med effekt fra nytåret 1803). Debatten i England hjælper os med at fokusere på kompetence-spørgsmålet og den store indflydelse af 'eksterne' (ikke-medicinske) faktorer på behandling og slavernes dødelighed. En kopi af nogle af disse debatter findes i de Schimmelmannske Papirer på Rigsarkivet.
Ophævelse af slaveri
© hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

Ophævelsen af slaveriet råbes ud.

På mange måder (og hermed refererer vi direkte til punkt 2 om det 'Kulturelle og Koloniale Møde') var den danske slavehandel en del af et større europæisk initiativ, hvor det europæiske økonomiske system (merkantilismen) udvidede sig og kom i kontakt med Afrika. Europæerne (englænderne, franskmændene, hollænderne, danskerne og portugiserne) samarbejdede vedrørende denne fælles økonomiske sag.

Blandt problemerne, som blev debatteret i det engelske parlament var spørgsmålet om slavernes lange opbevaring på de forskellige forter på kysten under usle, ganske uværdige forhold før de blev købt til den endelige transport over Atlanten. Slavernes lange opbevaring havde ofte en negativ indflydelse på deres sundhed.

Et af parlamentsvidnerne, Captain Knox, som havde været en kaptajn og læge på flere slavesejladser bemærkede, at 'Scurvy [skørbug] got among the Negroes' som blev opbevaret på kysten. I denne forbindelse blev et andet vidne, Captain Norris, spurgt: 'How long, on Average, may they [slaveskibene og deres indkøb af slaverne på kysten] continue on the Coast from the Time of their being put on Board till a Cargo of 400 is completed?' Hvorpå han svarede: 'That is uncertain - It may be 3 Weeks, or it may be 12 Months". Andre faktorer blev også debatteret, bl.a. den udhungrede tilstand slaverne var i da de blev købt og årstiderne, på hvilke de blev købt og problemet med 'want of Provisions in the Country'.

Den tidligere omtalte kaptajn Norris bemærkede, at slaverne, som ventede i såkaldte 'slave holes' [fængsler] på kysten på at blive købt, 'frequently come on Board the Ships in a diseased State', idet de var syge med 'pokker', 'skørbug', 'mæslinger', og var blevet dårligt behandlet og havde fået en meget enkel kost under opbevaringen i forterne. Ifølge Norris kom mindst 15 % af slaverne (jvf. det anslåede dødstal for Mellem Passagen på 15 %) ombord i en sådan sygelig tilstand. Klein, Engerman, Haines and Shlomowitz begynder deres artikel (2001) med at referere til Buxtons (1839) beskrivelser af omkostningerne i menneskeliv i de forskellige faser af slaveriet forud for selve den trans Atlantiske transport. Død blandt slaverne under transporten, den såkaldte Mellem Passage, er 'only one part of the story of the mortality attributable to enslavement'.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png