Den Transatlantiske Slavehandel. Introduktion

Den Transatlantiske Slavehandel (:TST) har indtil de senere år ikke indtaget nogen større plads i gymnasiets undervisningsbøger. Det er uforståeligt men kan måske forklares med dårlig samvittighed over hvad der foregik. Resultaterne er imidlertid ikke til at se bort fra: det økonomiske grundlag for den florissante periode omkring slutningen af 1700-tallet var til dels skabt af de formuer, der hjemførtes fra trekantshandelen, og en tur rundt i København og Nordsjælland lader ingen i tvivl om, at der var tale om store fortjenester. Her skal også peges på modulerne vedr. retssagerne i Vestindien 1822-44 - de er særdeles velegnede til undervisningen og giver et rigtig godt blik for livet som slave på en plantage. Se "12 retssager" i relaterede moduler overfor.
Dansk fort i Ghana
© hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/

Dansk fort i Ghana.

Baggrund for Temaet

Den anden side af medaljen var naturligvis de enorme menneskelige omkostninger som slaverne betalte. "Efterslæbet" kan vi se endnu i dag i form af nutidens slaveri som trafficking, gældsslaveri, børn der lever i slaveri mv. Der er således også meget gode muligheder for perspektivering i dette tema. Temaet aktualiseres også af 200-året for ophævelsen af den engelske handel med slaver i Afrika samt 50-året for Ghanas selvstændighed i 2007. Temaet knytter sig til dels til Galathea 3 Ekspeditionen, der anløb St. Thomas i marts 2007. Her arbejdede Bernhard Bierlich med den lokale naturmedicin og sammenhængen mellem Afrika og Vestindien.

Der er dog i lige så høj grad et righoldigt kildemateriale til de enkelte punkter i de enkelte relaterede moduler. Den gennemgående ”figur” er lægen og botanikeren Paul Isert som i slutningen af 1700-tallet skrev en række breve hjem om sine oplevelser og tanker om det transatlantiske slaveri.

Galathea 3

I kølvandet på Galathea 3 Ekspeditionen er det nu langt om længe lykkedes at finde midler til at etablere det planlagte undervisningssite. Her er mange spændende indgange og materialer i form af læsestof, øvelser og links til historieundervisningen og til samarbejde med adskillige fag. Se linket til siden overfor.

Udannelsesmål for temaet

De faglige uddannelsesmål for historie der kan opfyldes gennem dette tema:

- dokumentere viden om centrale udviklingslinjer i Danmarks-, Europa- og verdenshistorien i et globalt perspektiv
- analysere samspillet mellem mennesker, naturgrundlag og samfund gennem tiderne
- forklare måder at forme og styre samfund på og se konsekvenserne heraf for individets vilkår
- analysere eksempler på samspil mellem materielle forhold og mentalitet i tid og rum
- systematisere informationer om og fra fortiden
- bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk hertil

Har du spørgsmål eller forslag til bidrag til temaet?

Hvis du har spørgsmål eller har du lyst til at bidrage med noget til temaet er du meget velkommen til at kontakte undertegnede redaktør.

Tak: En meget stor tak til Jeff Klintø for indsamling og digitalisering af tekstmaterialet der indgår i temaet.

Slavespillet

Spil det spændende slavespil som en introduktion til eller som en sidste del af et forløb om trekantshandelen - eller hvis du bare har lyst til at spille. Året er 1780 og du er kaptajn på et slaveskib på vej fra København til Afrika og videre til Caribien med din last af slaver, rom og rifler - og meget mere. Køb og sælg dine varer og scor den maksimale profit.

 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

Rigsarkivets digitalisering af Det Vestindiske Arkiv er i fuld gang med scanninger af originale dokumenter, tidslinjer, referater af retssager mv. Sitet udbygges i de kommende år med mere kildemateriale og forventes fuldt digitaliseret op til 2017, der markerer salget af øerne til USA.
Meget stort billedarkiv der frit kan anvendes i undervisningen.