Designprocesser - eksempler

Hvad er en designproces? I denne tid bliver ord som design, designprocesser, idéudvikling, kreativitet, innovation, iværksætterri og entreprenørskab brugt ofte. Men hvad ligger der bag ordene og hvordan beskriver man fx. designprocesser?

Designprocesser kan være meget målrettede processer baseret på eksempelvis analyse af behov, funktion mv. Men ligeså ofte kan de foregå som “legende”, eksperimenterende og skabende processer, hvor der tages udgangspunkt i sansning, oplevelse og fantasi.

Designproces
© Mette Jørgensen

INDEX: Design to improve Life

har udviklet et undervisningsmateriale, der leder gruppen gennem forskellige faser af designprocessen. Materialet indeholder et kompas og en række teknikker, der kan anvendes direkte som redskab i undervisningen.

"Med de didaktiske principper, der ligger til grund for Design to Improve Life Education, ønsker vi at udvikle undervisning, der forholder sig aktivt, løsningsorienteret og involverende til det 21. århundredes globale samfund og dets udfordringer ved at udvikle børns og unges kompetencer til at skabe tværfaglige, frugtbare og bæredygtige løsninger på virkelige udfordringer for mennesker."

Den kreative platform

Fonden for entreprenørskab støtter et igangværende projekt om Den Kreative Platform. På denne blog kan du følge en status over hvor arbejdet med Den Kreative Platform er kommet til og hvor det er på vej hen. På siden kan du hente inspiration og materiale.

KIE - modellen

K, kreativitet, I, innovation og E, entreprenørskab er ordene der gemmer sig bag forkortelsen KIE.

Ebbe Kromann-Andersen og Irmelin Funch Jensen står bag materialet, der blandt andet indeholder en meget anvendelig bog, målrettet grundskolen.

Designprocesser i undervisningen

Modellerne kan tilpasses undevisning i folkeskolen i håndværk og design, men man skal som lærer være opmærksom på at der skal sættes rammer op, for at det skal lykkes. Processen kan heller ikke køre uden lærerstyring og undervisning i konkrete færdigheder.

Relaterede links

Undervisningsmateriale bestående af en underviserguide til Design to Improve Life-processerne og en hjemmeside med et digitalt værktøj.
Her idégenereres gennem udførelse af hurtige modeller i diverse materialer. Efterfølgende argumenterer eleverne for deres ideer.