Destillation

Denne aktivitet beskriver destillering af forskellige væsker og er en metode til adskillelse af væsker med forskellige kogepunkter. Destillation er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne stifter bekendtskab med i fysik/kemi.

Forslag til læringsmål:

Eleverne kan udføre en destillering af vand og ethanol.

Eleverne kan med fagbegreber som stofegenskab, temperatur, tilstandsform, kogepunkt, fordampning og fortætning forklare om destillation.

Eleverne kan argumentere for en bestemt temperatur ved destillation.

Valg af undervisningsaktivitet

Aktiviteten fokuserer primært på undersøgelsesmetoden destillation. Metoden kan bl.a. anvendes til produktion af alkohol eller ved adskillelse af de forskellige alkaner i råolie (fraktioneret destillation). Husk at råolie ikke må anvendes i folkeskolen, men teorien kan overføres, til det der sker på et olieraffinaderi.

Destillation er desuden en del af undervisningsforløbet “Vi undersøger kemisk industri” se under Del af pakke.

Beskrivelse af undervisningsaktivitet

Undersøgelse, Destillation

Elevopstilling: destillation

Lad eleverne udføre en destillation ved at se og følge fremgangsmåde på linket: Destillation

Som alternativt til vinen kan en blanding af vand og 10-15% ethanol anvendes.

Opmærksomhedspunkter:

  1. Temperaturen på destillatet må ikke komme over 80 grader, da koncentrationen afhænger af temperaturen.
  2. Fokus på omhyggelig forsøgsopstilling.
  3. Sammenlign brændbarheden med kendte koncentrationer.

Tegn på læring

Eleverne kan udføre en destillering af vand og ethanol:

Eleven laver opstillingen til en destillation.

Eleven udfører destillationen og er omhyggelig med at overholde temperaturgrænser.

Eleven udfører en grundig destillation (med brugbart produkt) og forklarer ved hjælp af begreber, som knytter sig til destillation.

Forenklede Fælles Mål

Fysik/kemi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk)
Undersøgelser i naturfag (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag (vejledende mål)
Eleven har viden om indsamling og validering af data (vejledende mål)
Stof og stofkredsløb (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan undersøge grundstoffer og enkle kemiske forbindelser (vejledende mål)
Eleven har viden om stoffers fysiske og kemiske egenskaber (vejledende mål)