Destination Trivsel

Sæt fokus på seksualundervisning og trivselsfremme i en bred vifte af de skemalagte fag i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling.

Destination Trivsel er et samarbejde mellem Skole og Forældre, Danske Skoleelever, Skolelederforeningen, CallMe, Holstebro Kommune, Aarhus Kommune, Københavns Kommune, Aalborg Kommune og Sex & Samfund.

Formålet med Destination trivsel er at udvikle, styrke og fremme børns mentale sundhed og trivsel gennem undervisningsindsatser om køn, krop, relationer, sundhed og seksualitet. Det er målet at Destination trivsel herigennem vil bidrage til at kunne løfte de nationale sundhedsmål om at flere børns skal trives og at den sociale ulighed i sundhed skal mindskes.

Undervisningsindsatserne i Destination trivsel vil ligeledes kunne støtte op om de nationale mål for folkeskolen om at styrke trivslen og mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 

Projektet består af et baggrundsmateriale, læringsforløb og film til forældre

Baggrundsmaterialet giver inspiration til arbejdet med trivselsfremme på skolen. Baggrundsmaterialet er udviklet i samarbejde med skolelederforeningen. 

Læringsforløbene er målrettet henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og handler om temaer som sprog, sociale medier, ensomhed, køn, krop og seksualitet. Læringsforløbene er udviklet med afsæt i fælles mål for en bred vifte af skolens fag og emner.