Det åbne dagtilbud

Dagtilbuddet skal i arbejdet med den pædagogiske læreplan overveje, hvordan lokalsamfundet kan inddrages i arbejdet med at skabe stimulerende pædagogiske læringsmiljøer for børn.
Det åbne dagtilbud

Lokalsamfundet

Lokalsamfundet er dagtilbuddets og barnets nærmiljø, og det vil variere, hvilke ressourcer der kan bringes i spil i de enkelte lokalsamfund. Forældre i forældrebestyrelsen bor typisk i nærmiljøet. Derfor har de oftest viden om de forskellige tilbud og muligheder, der findes i lokalområdet, og kan inddrages i overvejelserne omkring dette samarbejde.

I lokalsamfundet kan dagtilbuddene fx samarbejde med:

  • biblioteker
  • museer
  • idrætstilbud
  • musikskoler
  • plejehjem
  • erhvervslivet
  • andre dagtilbud m.m. 

Frivillige

Samarbejdet med fx ældre medborgere, skoleelever og andre frivillige i lokalsamfundet kan bidrage til at styrke arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer. Nogle besidder måske en særlig viden eller interesse inden for natur, sport eller musik, som dagtilbuddet kan nytte af.

Et samarbejde med eventuelle frivillige altid skal have børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling for øje.

Ministeriets udgivelser

Organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.

Inspiration

Det blev en sommerfugl!
© Kulturministeriet

Det blev en sommerfugl!

Det blev en sommerfugl! bygger på erfaringerne fra det to år lange KULT-projekt, som blev realiseret i 2016-2018. Her kan I finde inspiration til at udnytte de potentialer, der ligger i at inddrage kunst og kulturarv i dagtilbud.
Kunst og kultur i dagtilbud Sådan Inspirationshæfte
© Slots- og Kulturstyrelsen

Kunst og kultur i dagtilbud Sådan!

Arbejdet med kunst og kultur i dagtilbud handler om at vise børn noget, de ikke har set før, lade dem høre noget, de ikke har hørt før, og gøre noget, de ikke har gjort før. I dette inspirationshæfte kan I finde eksempler på, hvordan I kan arbejde med kunst og kultur i jeres dagtilbud.
På Spor af Kunst og Ord Forside
© Børnekulturhuset, Aarhus Kommune

På Spor af Kunst & Ord

I dette idekatalog fra Børnekulturhuset i Aarhus kan I finde inspiration til arbejdet med æstetiske læreprocesser i jeres dagtilbud.

Viden og forskning

Kortlægning - Kunst og kultur i dagtilbu
© Kultuministeriet

Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud

Denne videnskortlægning er baseret på en systematisk indsamling af ny og faktuel viden om kunst- og kulturaktiviteter i landets dagtilbud, der kan kvalificere nye tiltag inden for området.

Emneord