Det foranderlige arbejdsliv

Forsknings-informeret

Eleverne undersøger forskellige arbejdsformer og typer af job for dermed at overveje deres egne muligheder på et arbejdsmarked i udvikling og forandring.

Intro

Foranderlige-arbejdsliv

I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. tilegne sig viden om forskellige typer af job, arbejdsformer og arbejdsliv. Eleverne skal desuden kende til de betingelser og muligheder, som arbejdsmarkedet giver i arbejdsliv og karriere.
Denne indsigt i hvad et kommende arbejdsliv kan være betinget af, kan styrke elevernes bevidsthed om, at fortløbende forandringer er blandt de vilkår, der skal navigeres efter i deres kommende valg og karriere.
Det gælder bl.a. i forhold til de betingelser, som samfund og arbejdsmarked giver til arbejdslivet. Det gælder ligeledes, når man som ansat, selvstændig eller iværksætter undervejs i arbejdslivet får nye udfordringer og muligheder.
Dette forløb tager sit afsæt i, hvad en række forhold i det foranderlige samfund og arbejdsmarked kan have af indflydelse på menneskers arbejdsliv og karriereforløb.

Dernæst inddrages eksempler på job og arbejdsformer, bl.a. med henblik på at undersøge de forskellige betingelser og muligheder, et arbejdsliv kan være indrammet af. Der er desuden fokus på de værdier, som kan tillægges forskellige job og arbejdsformer, og de mere faktuelle forhold, som job er betinget af, bl.a. løn og arbejdsvilkår.
Undervejs i forløbet arbejder eleverne med, hvad der kan ligge til grund for deres kommende valg af uddannelse og job. De udfordres desuden i deres perspektiver på, hvad der er muligt og til tider også foranderligt; både forhold til grundlaget for deres egne karrierevalg og i forhold til de vilkår og betingelser, som arbejdslivet kan være underlagt.

Læs mere Vis mindre

Formål

Forløbet har til formål at udvide elevernes perspektiver på, hvad et arbejdsliv kan indeholde af muligheder, forandringer og tilbagevendende karrierevalg.
En bevidsthed om, at foranderlighed har betydning og er et vilkår i arbejdslivet, kan medvirke til at kvalificere elevernes karrierevalg; de kan koble denne bevidsthed til deres egne overvejelser om valg af uddannelse og job, både nu og i forhold til kommende karriereforløb.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Elevforudsætninger

Eleverne har jf. fælles mål for Uddannelse og job i indskolingen og på mellemtrinnet arbejdet med forskellige typer af arbejdsliv samt arbejdsformer og hvad disse kan betyde for mennesker.

Forslag til læringsmål

Eleverne kan knytte overvejelser om egne karriereønsker til overvejelser om arbejdsliv og arbejdsformer.

Omfang

Forløbet har i alt11 lektioner.

Tegn på læring

1. Eleven beskriver egne ønsker til karriere, arbejdsliv og arbejdsformer
2. Eleven diskuterer arbejdslivets betydning for egne karriereovervejelser
3. Eleven begrunder egne karrierevalg ud fra ønsker til arbejdsliv og arbejdsform.

Planlægning (1)

Planlægning og arbejdsformer

Foranderlige-arbejdsliv
Eleverne arbejder fælles i klassen, i grupper og individuelt med at undersøge, bearbejde og anvende forskellige typer informationer, der omhandler arbejdslivet, typer af job og arbejdsformer.

Forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering (2)

Evaluering

Foranderlige-arbejdsliv
Find forslag til evaluering.

Gennemførelse (6)

Lektion 1 og 2

Foranderlige-arbejdsliv
Samfundet, arbejdsmarkedet og arbejdslivet.

Lektion 6 og 7

Foranderlige-arbejdsliv
Hvad har betydning, når man skal vælge job?

Vis alle Vis færre

Forenklede Fælles Mål

Uddannelse og job
7.- 9. klasse
Arbejdsliv (obligatorisk)
Arbejdsvilkår (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vurdere forhold i arbejdsliv med betydning for valg af uddannelse og job (vejledende mål)
Eleven har viden om rammer, betingelser og muligheder for ansatte, selvstændige og iværksættere (vejledende mål)

Relaterede filer