Det globale samfund

Ressourcer om det globale samfund til naturgeografi på stx. Eksperimenter, undervisningsforløb, værktøjer og links til viden om emner som udvikling og globalisering.

Fra læreplanen:

Globale og regionale variationer og forskelle samt konkrete cases fra Europa og den øvrige verden danner rammen for naturgeografi B. Fagets kerne er en sammenhængende stofkredsløbs- og energistrømbaseret forståelse af jordsystemet, dets struktur og funktion og dets samspil med menneskets livsvilkår.

Der lægges vægt på forskellige samfunds natur- og ressourcegrundlag og deres forvaltning heraf.

Viden om

HDI-komponenter for Grønland, Færøerne og Danmark
© Laust Wium Olesen

Rigsfællesskabet i overblik

Med få statistiske oplysninger kan de store forskelle indenfor rigsfællesskabet illustreres. Arktis får større interesse i disse år.
Elever på gletsjer
© Talenter på tværs

Island - set af Talenter på tværs

I denne pakke gennemgås Islands geografi af unge grundskole- og gymnasieelever fra Hvidovre. Det er en del af projektet Talenter på tværs. Laura Gundorff Boesen, kommunikations- og projektmedarbejder på Hvidovre Gymnasium har koordineret.

Undervisningsforløb

17 ikoner
© UNDP

FN’s mål for bæredygtig udvikling - otte cases

Geografilærer og næstformand i Geografilærerforeningen Niels Vinther har i samarbejde med netmediet Bias.nu og Mellemfolkeligt Samvirke udviklet undervisningsmateriale, der består af otte cases med øvelser. De behandler de verdensmål for bæredygtig udvikling, der berører naturgeografi og geografi i gymnasiet (STX) og HF.
Indianere
© Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen

Verdens oprindelige folk - naturgeografi

Undervisningsmaterialet VERDENS OPRINDELIGE FOLK giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor især samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.
Et billede med 17 piktogrammer, der handler om de 17 nye verdensmål
© Verdens bedste nyheder

FNs nye udviklingsmål - Global Goals

Stort website om FNs nye udviklingsmål De nye udviklingsmål hedder Global Goals og skal sætte retningen for verdenssamfundets udvikling frem til 2030. Finansieret af Danida og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler har Batavia Media ApS sammen med Espergærde Gymnasium og HF lavet et stort website om emnet.
Grand Central Station i New York
© Laust Wium Olesen

Befolkningsvækst, modeller, megabyer

Befolkningsvæksten kommer ofte i centrum af diskussioner om fremtiden. Bliver vi 9½ milliard i 2050? Og hvornår passerer vi 10 milliarder? Kan vi brødføde alle? I dette modul er der forslag til, hvordan man kan arbejde med befolkningsvæksten, og hvor man kan hente data.
17 ikoner
© UNDP

FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling

Et digitalt læringssite udviklet af UNDPs nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Her er forslag til naturgeografi.
Foto til Danidas Verdensfilm "El oro blanco"
© Rune Toldam og Jacob Rold Christensen

Det hvide guld - El oro blanco

Undervisningsforløb med udgangspunkt i en film om en bolivianer, der udvinder salt i det bolivianske højland i Andesbjergene. Geologi, klima, levevilkår. Forløbet er til naturgeografi i gymnasiet og geografi på HF.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
© Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen

Floden Dzachu - forløb til naturgeografi

Forløbet tager udgangspunkt i Danidas verdensfilm "Floden Dzachu" fra 2004 om en nomadefamilie på den tibetanske højslette i 4.300 meters højde.
haitistatistik.jpg
© Laust Wium Olesen, fra diverse kilder

Haiti - Jordskælv i et fattigt land

12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv. Dødsofrene oversteg 220.000. Landets ekstreme fattigdom og manglende sikkerhed vanskeliggør stadig hjælpearbejdet.
Foto fra Danidas Verdensfilm "Vulkanens Vogter".
© Sidsel Brandt Hasberg og Anne Troldtoft Hjorth

Livet på en vulkans sider

Filmen Vulkanens vogter er fra 2013 og er en del af Verdensbilledlegatet. Den handler om Mr. Asih, der bor tæt på vulkanen Merapi i Indonesien. Undervisningsaktiviteter til naturgeografi (STX) og geografi (HF) er: i overskrifter: Lokalisering, landskabsanalyse, placering i pladetektonisk sammenhæng. Vulkanisme og befolkningstæthed. Erhverv på Merapi og områdets klima. Filmene og det indonesiske samfund. Perspektivering og evaluering.
Azim sender sin ene falk af sted
© Alexander Jonassen & Jakob Pagel Andersen

Naturgeografi: Erhvervsudvikling på tværs af grænser og generationer

Med afsæt i verdensfilmen ”Ørnejægerne” skal eleverne i naturgeografi (stx) udarbejde en erhvervsgeografisk undersøgelse og efterfølgende diskutere erhvervsgeografiske forhold på tværs af generationer, tid og lande med forskelligt økonomisk ståsted.
Sammenligning af landskab i Sønderjylland 1954 og 2010
© Laust Wium Olesen

De fysiske ændringer af Danmark siden 2. Verdenskrig

Erhvervs- og befolkningsudviklingen har sat sig mange spor i landskabet og i byerne. Internettet rummer masser af fremragende kilder, der kan bruges til en analyse af de fysiske ændringer. Skolens omgivelser vil ofte rumme tydelige eksempler på disse ændringer. Dette undervisningsforløb lægger op til en kombination af feltarbejde og kilder på Internettet til belysning af de fysiske ændringer.

Digitale værktøjer og ressourcer

Befolkningspyramide konstrueret i Excel
© Laust Wium Olesen

Befolkningspyramider i regneark

Når man kender en befolknings alderssammensætning, kan man konstruere en befolkningspyramide. Her med anvendelse af Excel-regnearket.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png