Det nye Afghanistan

Webstedet "Det nye Afghanistan" indeholder fem undervisningsforløb, artikler, videoklip, tidslinjer, billedserier, faktabokse og figurer.

De tre familer

Familien Nabizada hører til de rigeste i Afghanistan. Formuen kommer fra olie, gas, benzin og boligbyggeri. Familien pendler mellem Moskva, Tasjkent, Kabul og USA.

Muharram Ali har to koner og 10 børn. De har både tv, mobiltelefon, komfur og ovn. Børnene går i skole, og den ældste søn tjener en god løn som vagt for forfatterforeningen, PEN. Om aftenen læser han engelsk med henblik på at blive læge.

Ulhaq-familien hører til blandt de fattigste i Afghanistan. De er hjemvendte flygtninge fra Pakistan og har hverken jord eller dyr. Menha på 18 er gift med Noorulhaq på 22, og de har en datter på to år. Menha er ved at lære at sy, så hun kan tjene lidt penge. Noorulhaq sælger grøntsager på markedet. Den lille familie består desuden af bedstemor Ghandi Gul og en psykisk syg onkel.

Film, artikler og undervisning

"Det nye Afghanistan" er et undervisningswebsted fyldt med artikler, fotos og videoer om mennesker i Afghanistan. De tre familier repræsenterer hver sin etniske og økonomiske gruppe i landet. Endelig er der også en lærervejledning, som indeholder opgaver, og litteraturhenvisninger.

Webstedet "Det nye Afghanistan" henvender sig hovedsageligt til undervisere i gymnasiet - primært samfundsfag og international økonomi. Materialet vil også kunne benyttes inden for fagene historie, dansk eller i tværfaglige forløb. Da materialet kan bruges på mange niveauer, vil det også kunne inddrages i undervisningen i grundskolens ældste klasser.

Formålet

Formålet med "Det nye Afghanistan" er, at få et indblik i livsvilkårene i Afghanistan, og give danske studerende en ny indsigt i den svære demokratiseringsproces, som landet gennemlever.

Undervisningsmaterialet handler om Afghanistan med et overordnet fokus på de civile afghanerer, deres liv, dagligdag og fremtidsdrømme. For at komme helt tæt på afghanerne præsenteres tre forskellige familier - en meget fattig, en meget rig og en middelklassefamilie på vej frem i det afghanske samfund. Emnerne er sociale forhold, sundhed, fattigdom, uddannelse og menneskerettigheder samt demokratisering og genopbygning. Der er også beskrivelser af den historiske udvikling i landet, samt den igangværende krig og fredsforhandlinger.

Forslag til undervisning

På "Det nye Afghanistan" finder du fem forskellige undervisningsforløb, som kan bruges i samfundsfag og international økonomi.

Nedenfor er eksempel på elevopgaver:

(Kampen for uddannelse, samfundsfag A/B og International økonmi A/B (HHX)).

 

  1. Giv en kort redegørelse for uddannelsesniveauet i Afghanistan. Opstil en tabel, hvor du sammenligner uddannelsesniveauet i Danmark og Afghanistan. Kommentér kort din tabel. Brug de data du kan finde på hjemmesiden. Ellers kan du indhente ekstra data fra "International Human Development Indicators" fra Human Development Reports. 
  2. Hvilke årsager er der til, at mange børn ikke kommer i skole i Afghanistan?
  3. Hvad er de største problemer ved manglende uddannelse, når det gælder genopbygningen af et land efter mange års krig?
  4. Hvorfor tror du/I, at piger ikke må gå i skole for Taleban - med andre ord: Hvorfor frygter Taleban, at vidensniveauet stiger blandt kvinder i Afghanistan?
  5. Mønsterbryder, Parastoo Suultani: Hvad kæmper hun imod for at få uddannelse? Lav et kort resumé, som redegør for hendes situation (se filmklippet Fra tæppevæver til topjurist).
  6. Redegør for begreberne brain drain og brain gain. Analysér og vurdér herefter, hvilke problemer brain drain giver for Afghanistans sociale og økonomiske udvikling.

Charlotte Aagaard og Eva Nadia Haupt.

Fotograf: Charlotte Aagaard.

Redaktør: Søren Heuseler.

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede links

International Human Development Indicators fra Human Development Reports