Det rette valg

En tværfagligt lærngsaktivitet i færdselslære og dansk, der sætter fokus på unges forhold til alkohol og færdsel og konsekvensen af at blande disse to ting!

Formål

Rette valg

Forløbet skal bidrage til, at eleverne forstår, at deres valg i trafikken ikke kun har konsekvenser for dem selv men også for andre, og at de derfor har et medansvar for at andre kan færdes sikkert i trafikken. Yderligere skal forløbet styrke elevernes genrebevidsthed og evne til at trække det væsentlige ud af en multimodal tekst. 

Når unge mennesker begynder at gå til fester, hvor der serveres alkohol, er det festen, samværet med vennerne og ikke mindst alkoholrusen, der fylder mest i deres bevidsthed. Konsekvenserne ved at være beruset er derimod ikke en del af deres bevidsthed, så evnen til at sige fra og til at overskue risikoen ved fx at færdes i trafikken i påvirket tilstand er svækket. Forløbet er tænkt til 8.- 9. klasse.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

3 lektioner.

Planlægning (2)

Her finder du overvejelser om rammesætning, arbejdsproces og undervisningsdifferentiering.

Gennemførelse (2)

Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Forenklede Fælles Mål

Dansk
7. - 9. klasse
Læsning (obligatorisk)
Tekstforståelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten (vejledende mål)
Eleven har viden om tekstelementers opbygning og funktion (vejledende mål)
Sammenhæng (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan diskutere mulige udfald af situationer beskrevet i tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om metoder til opstilling af scenarier (vejledende mål)
Fremstilling (obligatorisk)
Forberedelse (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forberede større multimodale produktioner (vejledende mål)
Eleven har viden om research, optagelse og skitser (vejledende mål)
Fremstilling (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan udarbejde opinions- og ekspressive tekster (vejledende mål)
Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer (vejledende mål)
Fase 3
Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter (vejledende mål)
Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper (vejledende mål)
Færdselslære
7. - 9. klasse
Trafikal adfærd (obligatorisk )
Egen sikkerhed (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan reducere risiko for tilskadekomst i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om risikofaktorer i trafikken (vejledende mål)
Ansvar (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan færdes ansvarsfuldt i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om ansvar i trafikken (vejledende mål)
Konsekvensberegning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan vurdere mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)
Eleven har viden om mulige konsekvenser ved adfærd i trafikken (vejledende mål)

Relaterede filer

Ikon