Det tyske mindretal i Sønderjylland

Dette modul indeholder materialer og link vedr. det tyske mindretal i Sønderjylland

Omfang

Fra 20min til etl modul

Formål

Eleverne skal undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre. (Udgangspunkt i de faglige mål for c-niveau)

I dette tilfælde handler det om en etnisk minoritet (de tysk sindede) i en mejoritetskultur (den dansk). 

Introduktion og baggrund

Uden for Sønderjylland er der ikke megen opmærksomhed på det tyske mindretal nord for den dansk-tyske grænse. Mindretallet har en interessant historie og har gennemgået en lang proces hvor modviljen mod mindretallet først for relativt nyligt synes at være aftaget afgørende.

Idag spiller mindretallets parti Slesvigsk Parti en rolle i flere af de sønderjyske kommuner og det har traditionelt indgået i flere forskellige valgforbud i forbindelse med Folketingsvalgene (senest med Det Radikale Venstre).

Mindretallet har opbygget forskellige kulturbærende institutioner, som man kan orienterer sig om i de relaterede links.

Der er mange spændende og overraskende muligheder i forbindelse med at tager det tyske mindretals situation op i samfundsfagsundervisningen. Problemstillinger omkring minoritets og majoritetskultur, demokrati og politisk indflydelse, nationalitet og identitet er bare nogle af det muligheder der ligger lige for. 

Læs mere Vis mindre

Gennemførelse

Et forslag til hvordan materialet kan indgå i undervisningen.

  • Undersøg det forskellige materiale fra det tyske mindretal (se de relaterede links) og skriv et kort resume der opsummere holdninger hos de dansksindede og formålet med deres aktiviter.
  • Undersøg hvordan man italesætteer tilhørsforholdet til Danmark og til tyskland?
  • Hvilken diskurser kan man uddrage omkring Danmark, Nordslesvig  og det tyske tilhørsforhold?

Minoriteter i majoritetskulturer

Tema omkring mindretal i flertalskulturer 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede links

En kort introduktion til det tyske mindretal i Nordslesvig
Den tyske mindretals hjemmeside
SP er et regionalt parti i Sønderjylland, der har flere medlemmer i de sønderjyske kommunalbestyrelser.
Det tyske mindretals avis "Der Nordschleswigers" hjemmeside.
Sitet indeholder en gennemgang af ordningen for det tyske mindretal ved grænsedragningen i 1920 og som fandt sin endelige form med København-Bonn-erklæringerne i 1955.