Deutsche Städte besuchen

Lad dine elever træne lytning og samtale, mens de besøger tyske storbyer på video. Forløbet er primært tiltænkt 8. klassetrin.

Formål

Frauenkirche München

I dette undervisningsforløb arbejder eleverne med at lytte for at danne sig et overblik samt for at få helt specifikke informationer. Samtidig skal eleverne udvikle deres kompetence ift. at udveksle informationer på mundtligt tysk gennem et rollespil.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

3-4 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at lytte efter detaljer (vejledende mål)
Samtale (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om relationsbundne udtryk (vejledende mål)