Dialogredskabets samlede anbefalinger

Se de samlede anbefalinger i forhold til at skabe den gode balance mellem skole og idræt.
Mål

I samarbejdet om at skabe den gode balance mellem skole og idræt anbefaler vi, at dialogen altid baseres på fem centrale anbefalinger:

  • Undersøg mulighederne for at skabe et godt børneliv for eleven.
  • Skab synlighed omkring eleven og dennes forhold og prioriteter i forhold til klassekammeraterne.
  • Vær fleksibel i forhold til tid, rammer og forventninger.
  • Skab gode samarbejder på tværs og husk at eleven er en aktiv part, som alle skal inddrage – men eleven må ikke stå med hele ansvaret.
  • Se også elevens særlige kompetencer som en ressource og lad eleven bidrage med sine særlige kompetencer, hvor det er muligt.