Didaktik og læring

Her findes inspiration til opbygning af forløb gennem udvælgelse af materialer og øvelser.

Hvor temasiderne på EMU rummer konkret inspiration til forløbs indhold, har denne oversigtsside til formål at give værktøjer til undervisningens "hvordan". Hvordan skal man bygge et forløb op? Hvordan kan man finde de bedste aktuelle materialer? Hvordan kan man finde øvelser, der aktiverer og motiverer?

Opbygning af forløb med aktiviteter

Hvad sker der hvis der tænkes i anvendelse og i virkeligheden uden for skolens mure? Kan det give mening at invitere folk ind udefra, lade eleverne komme ud selv?

Danmarkskort

Ud-af-huset: Oplevelser og besøg

Aktivitet. Tag eleverne ud af klasserummet og ud i virkeligheden. Andre undervisere giver her deres erfaringer og ideer videre.
Det første spadestik tages på en tilfældig mark

Det første forløb

Hvordan opbygges et forløb, hvor kan man finde eksempler på forløb? Få en kort guide her.
Planlægning

Sådan sammensættes den gode time

Lektionen.dk er en gratis blog, som samler og sammensætter håndgribelige tips, fx til sammensætning af "Den gode time". Det er ikke en bibel, men noget, man kan lade sig inspirere af i det omfang, det giver mening.

Artikler og medier til undervisningen

Her er nogle af de hyppigst anvendte skattekamre til psykologiundervisning.

En stak artikler ligger ovenpå hinanden

Gode databaser til undervisningen

Her er en samling af de bedste tips og tricks når man skal researche sig til et nyt forløb i psykologi. Her er video, forskning og artikler.
Frontbillede til SIP-videokanal

Videoklip til undervisningen

Her kan du finde links til medier med relevante filmklip, som kan anvendes i psykologiundervisningen.

Digital dannelse

Der er mange muligheder for at aktivere eleverne gennem spil og IT-værktøjer. Find nogle af dem her eller søg generel inspiration til at variere didaktikken.

spil_hjerne_COLOURBOX2365239.jpg

Spil i psykologi

Spil kan være fornøjeligt og samtidig være en god kilde til læring.
Undervisningslokale med computere

IT-værktøjer

IT rummer en meget lang række didaktiske muligheder. Var det noget med et overblik over dem?
Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.
731652_.jpg

21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.
tagx1200.png
© Nana Michelsen

It-værktøjer til undervisningen

Inspiration til at lade it-værktøjer indgå som naturlig del af undervisningen - og forslag til at udnytte de mange muligheder, de giver for differentiering, udnyttelse af læringsstil, etc.

Karrierekompetencer

Billede i lav opløsning af computerarbejdende mand, der keder sig

Karrierelæring i psykologi

At tænke i karrierelæring åbner op for en helt ny tilgang til det faglige stof, man i forvejen gennemgår. Her er øvelser direkte til brug i undervisningen.

Innovation

Her er ideer, erfaringer og konkrete forslag til at tænke innovation ind som en del af et forløb.

Unge mennesker

Innovation i faget - psykologi

Hvordan underviser jeg rent praktisk i innovation i mit fag? Hvordan kombinerer jeg faglighed og innovation i mit fag? Find inspiration på denne side.
post it

Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.

Ideer til at arbejde med elevernes studieteknikker

874482_.jpg

Læsning

Brug tid på at lære de unge forskellige læsestrategier, så de kan vælge den relevante teknik alt efter formål og medie: Læseteknikker, læsestrategier, læsning af digitale tekster, lektielæsning - find inspiration på disse sider.
Kvinde er lytter og hører

Læringsstil

En bevidsthed om, hvordan man lærer bedst, kan motivere eleverne til at tilrettelægge læringssituationer efter deres preferencer: Læse lektier tidligt, få teksten læst op, osv. Læs om læringsteori og intelligens.
Pige ved bærbar computer udendørs

Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!

Skriftlighed

Faglig skrivning

Skriftlighed på tværs af fag

Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png