Didaktik og læring

Moduler om pædagogiske og didaktiske aspekter af matematikundervisningen.

Undervisningsmetoder

Tegning af elektrisk pære på en baggrund af skitser.

Projekter i matematik

En del af matematikundervisning skal består af projekter. I det følgende kan man læse om projekter generelt og finde inspiration til konkrete projekter til forskellige niveauer i undervisningen.
Tastatur med project-tast

HTX-projekter

HTX har en spændende form for skriftlig eksamen med inddragelse af projektmateriale.
Diagram lavet af seks segmenter

Tematiske forløb

Tematiske forløb er en spændende mulighed i matematikundervisningen. I det følgende kan man læse om forskellige typer af tematiske forløb og finde inspiration til konkrete forløb.
Hænder med tommelfinger

Evaluering i matematik

Evaluering står centralt i undervisningen. Her er ideer til hvordan man kan evaluere i matematik.

Undervisningsdifferentiering

Elev skriver tal på tavle

Matematik for gymnasieelever og kursister

Hvordan var det nu lige med integraler og brøker? Hvordan formidler man sin forståelse? Få hjælp til stort og småt på denne side! Der er rigtig mange links på nettet, men her er der samlet de gode. Har du forslag til andre, så send en mail til hanne.heimburger2@skolekom.dk

Udviklingsprojekter

Der findes en række hjemmesider der er meget brugbare til undervisningsdifferentiering.

En collage af symboler

Sproget i matematik

Et projekt om at styrke det matematiske sprog i undervisningen

Digital dannelse

Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.
731652_.jpg

21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.
tagx1200.png
© Nana Michelsen

It-værktøjer til undervisningen

Inspiration til at lade it-værktøjer indgå som naturlig del af undervisningen - og forslag til at udnytte de mange muligheder, de giver for differentiering, udnyttelse af læringsstil, etc.

Innovation

post it

Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.
innovation

Innovation i faget - matematik

Hvordan underviser jeg rent praktisk i innovation i mit fag? Hvordan kombinerer jeg faglighed og innovation i mit fag? Find inspiration på denne side.
Innovation

Eksempler på innovation

Her er nogle eksempler på hvordan man kan arbejde med den innovative kompetence i matematik. De kan fx bruges som introduktion til et forløb om innovation eller danne udgangspunkt for en portfolio-opgave om innovation.

Skriftlighed

Faglig skrivning

Skriftlighed på tværs af fag

Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.

Generelt om studieteknikker

874482_.jpg

Læsning

Brug tid på at lære de unge forskellige læsestrategier, så de kan vælge den relevante teknik alt efter formål og medie: Læseteknikker, læsestrategier, læsning af digitale tekster, lektielæsning - find inspiration på disse sider.
Kvinde er lytter og hører

Læringsstil

En bevidsthed om, hvordan man lærer bedst, kan motivere eleverne til at tilrettelægge læringssituationer efter deres preferencer: Læse lektier tidligt, få teksten læst op, osv. Læs om læringsteori og intelligens.
Pige ved bærbar computer udendørs

Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!
gruppearbejde

Gruppearbejde

At arbejde i grupper kommer ikke af sig selv. Læs om grupperoller og hent inspiration til at lære elever/kursister at arbejde sammen.

Kropsliggørelse

Boksplot.jpg
© Troels Gannerup Christensen

Kropsliggørelse af boksplot

En øvelse, hvor målet er, at eleverne opnår forståelse for, hvorledes boksplot tegnes og anvendes. Kropsliggørelsen af deskriptorer, der knytter sig til boksplottet (minimum, 1. kvartil, median, 3. kvartil og maksimum) gør, at eleverne har kropsbundet erfaringsgrundlag til at kunne redegøre for boksplottet.
Vækst

Kropsliggørelse af eksponentiel udvikling

I denne kropslige øvelse skal eleverne kunne identificere forskellige typer af eksponentiel udvikling ud fra forskellige matematiske standardrepræsentationer. Eleverne skal dermed konkret kunne bestemme vækstraten for aftagende og voksende vækst.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png