Didaktik og læring

Ressourcer om pædagogik og didaktik til undervisning i innovation på hhx og htx på tværs af kernestof.

Om didaktiske principper i læreplanen, innovation, hhx

Innovation C

3.1. Didaktiske principper

Innovation C bygger på et samspil mellem på den ene side fagets teori og metode og på den anden side aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger. Undervisningen tilrettelægges problemorienteret og teambaseret med inddragelse af cases til belysning af fagets teori. I forbindelse med caseundervisningen inddrages eksterne samarbejdspartnere.

Der skal i tilrettelæggelsen af undervisningen lægges vægt på idéskabelse og på vurdering af de fremkomne ideer som basis for opstart af ny virksomhed eller nonprofitorganisation. Endvidere skal udviklingen af elevens kommercielle handlekraft og risikovillighed tilgodeses ved planlægningen af undervisningen.

3.2. Arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges med varierende arbejdsformer, herunder kritiske refleksioner over valg af metoder, og der arbejdes med en vekselvirkning mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. Valg af arbejdsformer sker under hensyntagen til udvikling af elevernes kreativitet, således at anderledes og nytænkende arbejds- og undervisningsformer prioriteres.

Undervisningen tilrettelægges med et længere sammenhængende forløb, hvor eleverne arbejder i grupper med idéskabelse og opstart af egen virksomhed eller etablering af nonprofitorganisation. Eleverne arbejder med væsentlige faglige områder inden for såvel kernestof som supplerende stof. Forløbet afsluttes med udarbejdelse af en forretningsplan, som er prøvegrundlag ved den mundtlige prøve.

3.3. It

Undervisningen tilrettelægges, under hensyn til at it indgår som et naturligt værktøj. I forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb skal eleverne have adgang til elektroniske kommunikationsplatforme og internettet.

3.4. Samspil med andre fag

Når faget indgår som studieretningsfag, har det samspil med samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og teknologiske fag i forbindelse med udvikling af forretningsmodeller og forretningsplaner. Innovation C har samspil med alle fag omkring kreative processer og idéudvikling. Når faget er et studieretningsfag, skal dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen.

Innovation B

3.1. Didaktiske principper

Innovation B bygger på et samspil mellem på den ene side fagets teori og metode og på den anden side aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger. Undervisningen omfatter systematisk arbejde med kreativitet og idéudvikling som basis for innovation. Undervisningen tilrettelægges problemorienteret og teambaseret med inddragelse af cases til belysning af fagets teori. I forbindelse med caseundervisningen inddrages eksterne samarbejdspartnere.

Der skal i tilrettelæggelsen af undervisningen lægges vægt på idéskabelse og vurdering af de fremkomne ideer som basis for opstart af ny virksomhed og udvikling af nye forretningsområder i eksisterende virksomheder. Udvikling af elevens kommercielle handlekraft og risikovillighed skal tilgodeses ved planlægningen af undervisningen.

3.2. Arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges med varierende arbejdsformer, herunder kritiske refleksioner over valg af metoder, og der arbejdes med en vekselvirkning mellem individuelt arbejde og gruppearbejde. Valg af arbejdsformer sker under hensyntagen til udvikling af elevernes kreativitet, således at anderledes og nytænkende arbejds- og undervisningsformer prioriteres.

Undervisningen tilrettelægges med to længere sammenhængende forløb. I det ene forløb arbejder eleverne i grupper med systematiske metoder til idéudvikling som basis for innovation i virksomheder og/eller organisationer. I det andet forløb arbejder eleverne med enten en forretningsplan for en nystartet virksomhed, en nonprofitorganisation eller en plan for opstart af et nyt forretningsområde i en eksisterende virksomhed.

3.3. It

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til, at it indgår som værktøj. I forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb skal eleverne have adgang til elektroniske kommunikationsplatforme og internettet.

3.4. Samspil med andre fag

Når faget indgår som studieretningsfag, har det samspil med samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige og teknologiske fag om udvikling af forretningsmodeller og forretningsplaner. Innovation B har samspil med alle fag omkring kreative processer og idéudvikling. Når faget er et studieretningsfag, skal dele af kernestof og supplerende vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen.

Læs mere Vis mindre

Viden om

boeger_pc.jpg

Forsøg og udvikling

Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
COLOURBOX5242439.jpg

Resultater af og materialer fra FIP

I efteråret 2015 blev der afholdt Faglig udvikling i Praksis i Virksomhedsøkonomi. Her er linket til materiale og resultater herfra.
Billedet forestiller en blok med et håndskrevet citat af professor Olga Dysthe
© Lisbeth Bjerrum Jensen

Ny skriftlighed og skrivedidaktik

Mange lærere på HTX og HHX har omlagt skriftlighed i forbindelse med deres undervisning. Dette er en samling af relevant materiale for omlagt skriftlighed, skrivedidaktik og rettestrategier
869437_.jpg

Udviklingsprojekter

Her kan du få overblik over aktuelle udviklingsprojekter i forbindelse med innovationsfaget.

Værktøjer

logo_scoopit_bg-black.jpg
© Scoopit

Scoop.it samler online materialer

Med Scoop.it kan man let og overskueligt samle en række online ressourcer i ét værktøj. Programmet præsenterer indholdet simpelt og overskueligt og rummer derfor en række faglige muligheder.

Digital dannelse

Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.
731652_.jpg

21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.
tagx1200.png
© Nana Michelsen

It-værktøjer til undervisningen

Inspiration til at lade it-værktøjer indgå som naturlig del af undervisningen - og forslag til at udnytte de mange muligheder, de giver for differentiering, udnyttelse af læringsstil, etc.

Innovation

post it

Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.

Skriftlighed

Faglig skrivning

Skriftlighed på tværs af fag

Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.

Generelt om studieteknikker

874482_.jpg

Læsning

Brug tid på at lære de unge forskellige læsestrategier, så de kan vælge den relevante teknik alt efter formål og medie: Læseteknikker, læsestrategier, læsning af digitale tekster, lektielæsning - find inspiration på disse sider.
Kvinde er lytter og hører

Læringsstil

En bevidsthed om, hvordan man lærer bedst, kan motivere eleverne til at tilrettelægge læringssituationer efter deres preferencer: Læse lektier tidligt, få teksten læst op, osv. Læs om læringsteori og intelligens.
Pige ved bærbar computer udendørs

Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!
gruppearbejde

Gruppearbejde

At arbejde i grupper kommer ikke af sig selv. Læs om grupperoller og hent inspiration til at lære elever/kursister at arbejde sammen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png