Didaktik og læring

Ressourcer om didaktik og læring til undervisning i virksomhedsøkonomi på hhx på tværs af kernestof.

Om didaktiske principper i læreplanen, virksomhedsøkonomi, hhx

3.1. Didaktiske principper

Det problembaserede undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. De virksomhedsøkonomiske problemstillinger analyseres og vurderes ud fra virksomhedens synsvinkel. Individet og samfundet er virksomhedens interessenter.

Ved tilrettelæggelsen af undervisningen skal der i øvrigt lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at opleve faget som relevant, aktuelt og spændende.

3.2. Arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges med variation og progression i valget af arbejdsformer.

Undervisningen omfatter arbejde med øvelser ud fra afgrænsede virksomhedsøkonomiske problemer med givne svarmuligheder, opgaver med afgrænsede problemer med flere svarmuligheder og cases med åbne problemstillinger og mange svarmuligheder.

Undervisningen omfatter et projektforløb. Forløbet tilrettelægges med en høj grad af autenticitet, og således at elevernes evne til at diskutere og vurdere virksomhedsøkonomiske problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst udvikles.

Skriftligt arbejde er en del den daglige undervisning. Eleverne skal udfordres i forhold til forskellige genrer, f.eks. registrerende tekster, undersøgende tekster, ræsonnerende tekster og vurderende tekster.

3.3. It

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til, at it indgår som et fagligt og pædagogisk værktøj. I forbindelse med case og projektarbejde skal eleverne have adgang til elektroniske kommunikationsplatforme og internettet.

3.4. Samspil med andre fag

Dele af kernestoffet og det supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen. Når faget indgår i en studieretning sammen med samfundsvidenskabelige fag, skal der lægges vægt på samspil omkring internationale problemstillinger.

Læs mere Vis mindre

Viden om

Gymnasieelever
© Ulrik Janrtzen

PBL - Problembaseret Læring i praksis

Inspiration til, hvordan problembaseret læring kan implementeres i den daglige undervisning i de merkantile fag på HHX. Praktiske eksempler på PBL forløb.
Kvinde med spørgsmålstegn på maven

Studiekompetencer i de erhvervsgymnasiale uddannelser

I foråret 2014 gennemførte professor Lars Bo Henriksen fra Aalborg Universitet på ministeriets vegne en undersøgelse af elevernes udvikling af studiekompetencer i fagene teknologi og teknikfag på htx og fagene virksomhedsøkonomi og afsætning på hhx.
boeger_pc.jpg

Forsøg og udvikling

Her kan du få overblik over aktuelle oplysninger i forbindelse med forsøg og udvikling med relation til faget.
COLOURBOX5242439.jpg

Resultater af og materialer fra FIP

I efteråret 2015 blev der afholdt Faglig udvikling i Praksis i Virksomhedsøkonomi. Her er linket til materiale og resultater herfra.
Billedet forestiller en blok med et håndskrevet citat af professor Olga Dysthe
© Lisbeth Bjerrum Jensen

Ny skriftlighed og skrivedidaktik

Mange lærere på HTX og HHX har omlagt skriftlighed i forbindelse med deres undervisning. Dette er en samling af relevant materiale for omlagt skriftlighed, skrivedidaktik og rettestrategier

Digital dannelse

logo_scoopit_bg-black.jpg
© Scoopit

Scoop.it samler online materialer

Med Scoop.it kan man let og overskueligt samle en række online ressourcer i ét værktøj. Programmet præsenterer indholdet simpelt og overskueligt og rummer derfor en række faglige muligheder.
Undervisningsforløb til Ipad og computer
© concito

Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.
731652_.jpg

21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.
tagx1200.png
© Nana Michelsen

It-værktøjer til undervisningen

Inspiration til at lade it-værktøjer indgå som naturlig del af undervisningen - og forslag til at udnytte de mange muligheder, de giver for differentiering, udnyttelse af læringsstil, etc.

Innovation

post it

Innovation

Hvordan gør du eleverne innovative og kreative, hvordan bedømmer du dem, og hvordan definerer man innovation? Find inspiration på denne side.

Skriftlighed

Faglig skrivning

Skriftlighed på tværs af fag

Læreplanen angiver: ”Skriftlige arbejder kan have form af tekster, rapporter, it-præsentationer, multimedieproduktioner, mv”. Hent inspiration til tilrettelæggelse, sprogrigtighed og teknikker.

Generelt om studieteknikker

874482_.jpg

Læsning

Brug tid på at lære de unge forskellige læsestrategier, så de kan vælge den relevante teknik alt efter formål og medie: Læseteknikker, læsestrategier, læsning af digitale tekster, lektielæsning - find inspiration på disse sider.
Kvinde er lytter og hører

Læringsstil

En bevidsthed om, hvordan man lærer bedst, kan motivere eleverne til at tilrettelægge læringssituationer efter deres preferencer: Læse lektier tidligt, få teksten læst op, osv. Læs om læringsteori og intelligens.
Pige ved bærbar computer udendørs

Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!
gruppearbejde

Gruppearbejde

At arbejde i grupper kommer ikke af sig selv. Læs om grupperoller og hent inspiration til at lære elever/kursister at arbejde sammen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png