Digital borger – ung finder vej

Her finder du et undervisningsmateriale der styrker 15 – 18 årige i at navigere i det offentlige digitale Danmark,

Det offentlige stiller en lang række krav til unge, når de fylder 15 år og bliver delvist myndige. De unge er blandt andet forpligtet til at reagere på meddelelser i deres digitale postkasse, og til at benytte offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger.

Mange unge over 15 er ikke gode nok til at tjekke deres digitale postkasse. Det kan have alvorlige konsekvenser for dem i form af rykkergebyrer, der vokser, muligheden for at komme ind på drømmeuddannelsen, der glipper, indkaldelsen til session eller tandlæge, de overser. Eksemplerne er mange. Unge oplever derudover vanskeligheder med at finde relevante informationer og hjælp, når de har brug for det.

Med undervisningsmaterialet ”Digital Borger – ung finder vej” kan du være med til at give dine elever den digitale dannelse, som de har behov for - for at kunne begå sig.

Materialet er nemt at bruge. Det består af en præcis undervisningsvejledning til underviseren, powerpoints med de væsentligste informationer, som 15 – 18 årige har behov for at kende, samt en række øvelser og film, som skaber engagerende og levende læring for alle i klassen.

Filmene afvikles fra powerpointen, men du har mulighed for at smugkigge her:

Fag og gennemførelse

Målgrupper og fag hvor undervisningsmaterialet kan bringes i anvendelse:

Fag

Materialet understøtter kompetence- og læringsmål i It og medier samt dansk og samfundsfag i folkeskolens 9. og 10. klasse.

Forslag til gennemførelse

Undervisningen kan afvikles på 90 minutter og kræver kun omkring 30 – 45 minutters forberedelsestid. Men undervisningen er skalérbar: Den kan udvides, og delelementer kan bruges i andre fag og forløb.

 

Denne præsentationsvideo gennemgår materialet på 3 minutter

  

Baggrund og kontaktoplysninger

Materialet er udviklet af Københavns kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og er udviklet i samarbejde med københavnske skoler og elever.
Kontaktperson Christian Kühne

Materialet kan også bringes i anvendelse til fx:

i dansk, samfundsfag, informationsteknologi og teknologihistorie inden for de gymnasiale uddannelser og kan derudover anvendes i relaterede fag og forløb på produktionsskoler, erhvervsskoler og efterskoler..

       

Emneord