Digital dannelse

Læg en strategi for udvikling af digital dannelse i tre dimensioner: Praktisk kunnen, kritisk tænkning og fornuftig kommunikation. Hent inspiration til undervisning og it-plan.

Introduktionsforløb om digital dannelse

Omfang

En dobbeltlektion á 60 min

Formål

Eleverne motiveres til at blive digitalt dannede - digital dannelse er en af indsatsområderne i læreplanen 2017

Baggrund

Elevernes førviden inddrages, således at de både justerer deres selvopfattelse og får mulighed for at korrigere deres handlinger fremover.

Eftersom man tager udgangspunkt i elevernes aktuelle viden og selvforståelse kan man bruge forløbet på alle årgange.

Gennemførsel

 1. Opstil sammen med eleverne en liste over, hvad digital dannelse vil sige. De vil uden tvivl nævne privat brug af sociale medier i undervisningen, tonen på nettet, osv - men også liste studietekniske værktøjer i moderne aftapning
 2. Lad eleverne vurdere for hver enkelt kompetence på den liste, klassen opstillede, hvor digitalt dannede de mener, de er - på en skala fra 1 til 10 
 3. Topscorereleverne redegør for, hvad de mener dette dannelseselement går ud på og hvorfor de anser, de ligger højt
 4. Eleverne kortlægger sig selv i det Digitale Kompetencehjul
 5. Lad dem reflektere: Stemte resultatet overens med deres forventninger til dem selv? Indeholdt testen elementer, der forbløffer dem? Er de enige med hvad hjulet indeholder?
 6. Sammenligning med den liste, klassen opstillede i fællesskab og det digtiale kompetencehjul. Klassen bliver enige om, hvad digital dannelse er.
 7. Handlingsplan: Hvad skal hver enkelt elev arbejde videre med?  Handlingsplanen afleveres.

Opfølgning

Følg op på elevernes handlingsplaner.

Hent materiale til et forløb om fornuftig kommunikation på nettet og anden inspiration nederst på siden.

Kreditering

Hanne Heimbürger, H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Strategi for digital dannelse på skolen

Tegning af mand, hvor øjne og næse er erstattet af @

Digitalt dannede gymnasieelever og kursister er ungdomsuddannelsesmål

Sune Weile, fagkonsulent i dansk på stx, skriver på sin blog, at man skal medtænke tre dimensioner i skolens strategi for digital dannelse:

"Teknisk dimension: Den generelle evne til at kunne løse tekniske vanskeligheder og at vide hvor man kan hente hjælp.

Kognitiv dimension: Evnen til at kunne forholde sig kritisk til information fundet på nettet, vide hvilke ressourcer der er relevante i hvilke sammenhænge osv.

Socio-emotionelle dimension: Evnen til at kunne indgå i og viden om betydningen af digital kommunikation. Herunder generel etikette/webetik.

Pointen med at pege på konkrete digitale kompetencer er, at det herudfra er muligt for skolen at planlægge en it-strategi, som skal pege på hvilke it-kompetencer eleverne bør opøve. Det kan være med til at udstikke konkrete mål for undervisningen, en liste med bestemte værktøjer som skal inddrages osv. Det vil sikre en langt skarpere strategi for anvendelsen af it i undervisningen, som eleverne i sidste ende vil få gavn af."

Opfølgning: Fokus på deling af krænkende materiale

Sociale medier - hvor socialt?

Vær tydelig med, hvad der ikke er i orden

Du kan lade eleverne læse denne side, hvor der bl.a. er en guide til, hvad man gør, hvis man er blevet udsat for, at der er delt intime billeder af én mod ens vilje.

Som underviser kan du hente pensumrelaterede undervisningsforløb om rettigheder, lovgivning og omgangsformer på sociale medier hos Sex&Samfund.

Skolen kan arbejde med etisk kodeks mod deling af krænkende materiale:

 1. Vær tydelig om skolens værdier
 2. Tag ansvar for jeres fællesskab - også uden for skolen
 3. Tænk dig om før du deler
 4. Vær klar når skaden er sket
 5. Det er faktisk ulovligt
 6. Vis respekt for den enkeltes privatliv
 7. Stå fast på en lige netkultur

Man kan også lade eleverne dele deres (forhåbentlig få) oplevelser af, at de er blevet krænkede. Danske Elevers Gymnasiesammenslutning samarbejder med Everyday Sexism Project for at sætte fokus på hverdagens sexisme.

Yderligere inspiration

Digitalisering

De unges liv på sociale medier - et flimrende udsyn i verden

Måske var det en idé at booke et kursus i

Progression

Digital dannelse og progressionsplan: Se et interview fra Århus Statsgymnasium. De har i flere år arbejdet med en progressionsplan for digital dannelse, hvor klare mål og tests af elevernes færdigheder og kundskaber integreres i en undervisning, der skal gøre eleverne i stand til at navigere sikkert i det digitale landskab.

En anden progressionsplan præsenteres på denne hjemmeside fra projektet Fra valg til vurdering - Et netværksprojekt i udvikling af it-skolestrategi. Seks gymnasieskoler er gået sammen med forskeren Michael Paulsen om at udvikle IT-skolestrategier, der omfatter 1) En progressions- og kompetenceplan 2) En formuleret IT-strategi, 3) En formuleret teori om organisationsforhold i forandring 4) En formuleret ambition for nye eksamensformer. 

Definitioner på digital dannelse

727702_.jpg

Definition på digital dannelse (2017)

Alle fag og forløb bidrager til elevernes udvikling af studiekompetence, herunder – hvor det er relevant – til styrket digital dannelse og digitale kompetencer.
14493_.jpg

Digital dannelse ifølge komm/it (2017)

Skolerne skal arbejde med elevernes digitale dannelse, der indbefatter, at eleverne kan magte undervisningens nye mediemiljø. Læs her et bud på en definition, som læreplansgruppen for Kommunikation og It på htx arbejdede ud fra.
Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

It og digital dannelse i gymnasiet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) præsenterer i denne erfaringsopsamling eksempler på og viden om arbejdet med it og digitale læremidler fra udvalgte gymnasier. Opsamlingen viser, at der både er muligheder og barrierer i forbindelse med brugen af it og digitale læremidler.

Generel inspiration til arbejdet med digital dannelse

Pige ved bærbar computer udendørs

Multitasking

Elever og kursister mener, at de kan have deres opmærksomhed to steder samtidigt; de mener at de kan multitaske. Lav øvelser der viser, at det kan de ikke!
Lærere

Til lærere - om digital krænkelse

Som underviser på ungdomsuddannelserne kan du være med til at forebygge deling af krænkende billeder og sikre en god tone på nettet.
731652_.jpg

21st Century Learning Skills

Hvordan udvikler eleverne kompetencer, der matcher det 21.århundredes krav? Det kræver, at vi ved hvilke kompetencer der skal udvikles, hvordan vi underviser, og hvilken læringsteknologi der understøtter udviklingen af de enkelte kompetencer.
trae_med_boeger.jpg

Opbyg elevernes studiekompetence

Få her nogle bud på definition af studiekompetence. Studiekompetence opbygger man ikke kun i timerne. Se fx et mind map, der viser, hvordan hele skoleforløbet indgår i opbygningen af studiekompetence: Hytteture, blokdage, fælles forelæsninger, osv.

Elevsider

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Digital dannelse (For gymnasieelever og kursister)

At være digitalt dannet indebærer mange ting: Man kommunikerer med omtanke, deler ikke krænkende billeder, beskytter sine data og sin identitet, bruger relevante it-værktøjer, plagierer ikke og kan håndtere privat brug af it i en undervisningssituation.
876453_.jpg

Apps til studielivet (For gymnasieelever og kursister)

Oversigt over gratis apps til dit studieliv: Mind maps, tidsplanlægning, præsentationer, osv. "Apps til Opgaven" er et inspirationskatalog indeholdende ideer, tips og små vejledninger til de bedste gratis nettjenester, programmer og apps til næsten alle typer computere, tablets og smartphones.
Digital krænkelse

Elever - om deling af krænkende materiale og tonen på nettet

Ti markante danske YouTubere sætter fokus på at stoppe deling af krænkende billeder og på at skabe en god tone på nettet. Derudover finder du gode råd, hjælp og vejledning til indsatsen mod deling af nøgenbilleder.

Fagsider, der kan inspirere

Digitalisering

Kommunikation og digital dannelse

Kort forløb hvor eleverne arbejder med Berlingskes og Ekstrabladets blog-univers. De arbejder med basal sproghandlingsteori og pragmatik og kombinerer teorien med praktiske øvelser, der øger bevidstheden om digital kommunikation. De skal både arbejde analytisk og kreativt.