Digital krænkelse

Indsatser mod krænkende adfærd på nettet. Her kan du få hjælp til at forebygge og modvirke sexkrænkende og ulovlig adfærd på nettet. Undervisningsmateriale, dialogredskaber, film og viden om deling af nøgenbilleder og god tone på nettet.

Alle har ret til et privatliv – også på nettet. Det kan have store psykiske og sociale konsekvenser for dem, der oplever at få videredelt krænkende billeder af sig selv på nettet mod deres vilje.   

Materialet på EMU er en del af regeringens initiativer mod digitale sexkrænkelser, og du kan her få kendskab til handlingsanvisningerne i det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale. Du finder også inspiration til undervisningen, og du kan få overblik over regler og lovgivning på området.

Inspiration

Lærere

Til lærere - om digital krænkelse

Som underviser på ungdomsuddannelserne kan du være med til at forebygge deling af krænkende billeder og sikre en god tone på nettet.
Ledelse

Ledelse - om deling af krænkende materiale

Materiale og værtkøjer til at forebygge digitale krænkelser og håndtere situationer, hvor der er blevet delt krænkende billeder. Derudover finder du film og gode råd til dialogmøder med forældre om deling af krænkende materiale.
Digital krænkelse

Elever - om deling af krænkende materiale og tonen på nettet

Ti markante danske YouTubere sætter fokus på at stoppe deling af krænkende billeder og på at skabe en god tone på nettet. Derudover finder du gode råd, hjælp og vejledning til indsatsen mod deling af nøgenbilleder.
Forældre

Forældre - om deling af krænkende materiale og digital adfærd

Det er vigtigt, at forældre til unge tager del i de unges digitale liv og taler med dem om de til tider svære situationer, de kan komme i på nettet. Men forældre kan være usikre på, hvordan de griber opgaven an. Her finder du to dialogfilm, som giver forældre indsigt i de unges digitale virkelighed og gode råd til, hvordan de kan tale med de unge om deres liv på nettet.