Digitale læremidler i franskundervisningen

Eksempler på, hvordan funktionelle læremidler kan inddrages i din sprogundervisning

De funktionelle læremidler er indholdstomme, dvs. at det er dig der bestemmer, hvilket indhold de skal formidle og hvordan. De funktionelle læremidler kan hver især udfylde forskellige funktioner i sprogundervisningen og egner sig fx til:

  • interaktion
  • produktion
  • præsentation
  • ordforrådstilegnelse
  • mm.

Deres multimodalitet giver mulighed for at kombinere lyd, billede og tekst, hvor alle udtryksformer understøtter hinanden i elevernes sprogtilegnelse.

Her finder du en række eksempler på, hvordan forskellige funktionelle læremidler kan didaktiseres i din franskundervisning.

Eksempler på anvendelse af forskellige digitale læremidler i franskundervisning

en ordsky med ord om de Olympiske lege
© D. Eychenne

Ordsky og læsning

En mulighed for at skabe variation i arbejdet med teksters ordforråd.
logo quizlet
© Quizlet

Quizlet

Skab variation i ordforrådstilegnelse med det populære værktøj.