Digitalisering af lyd

Digitaliseringen af musikken har afgørende ændret vores måde at producere og forbruge vores musik. Vi prøver her at få en forståelse af hvad en tone er, og hvordan tonen digitaliseres.
violin
© Gert Uttenthal Jensen

Eleverne skal iflg vejledningen "... indgå i og bidrage til musikalsk-digital formidling af musik". Spørgsmålet er hvad denne digitalisering betyder konkret.

Vi ser på en enkelt tone, der er spillet på en violin. Hvilken tone er det?Hvad sker der når lyden digitaliseres? Kan man høre det? Kan man se det?

I forbindelse med undersøgelsen kommer vi ind på ikke bare tonens frekvens men også samplefrekvensen, der er kernen i digitalisering af lyd.

Formål

Formålet er at få en forståelse af dels hvad en tone er, og hvordan denne tone kan digitaliseres. Dermed får man en grundlæggende forståelse af hvordan computeren har revolutioneret både produktion og distribution af lyd i dag.

Omfang

Materialet her kan anvendes på forskellige måder og alt efter hvordan det gribes an kan det fylde fra et halvt modul med primært lærerdemonstration til 2 moduler, hvor eleverne også selv optager eller arbejder med instrumentlyde.

Forberedelse

For at kunne studere et "nærbillede" af lyden skal du bruge et program som REAPER (PC eller mac) eller AUDACITY (PC) eller andre programmer der viser lydens bølgeform og en tidslinje sammen.

Du kan se en introduktion til hvordan du installerer REAPER i højre søjle.

Gennemførsel

En model over et par timer kunne være:

  • En tavlepræsentation af hvordan frekvens og samplefrekvens bestemmes. Det kan være med udgangspunkt i den gennemgang, der er lavet i arbejdspapiret til denne øvelse
  • Efterfølgende optager eleverne 2-3 sekunder med en enkelt tone og gennemfører her samme undersøgelse af deres tone. Hvilken frekvens? Hvilken samplefrekvens? Til dette anvendes mp3-optagere.

Opfølgning og forslag til videre arbejde

Som opfølgning på dette projekt kan man diskutere sammenhængen mellem digitalisering og globalisering: Hvad betyder globalisering? Hvordan kan man sige at der er sket en globalisering indenfor musikken? Hvilken betydning har digitaliseringen haft for denne udvikling kulturelt? Økonomisk? 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png