Dilemmaleg

I denne aktivitet kommer alle eleverne på banen, når de skal tage stilling til en række etiske og politiske dilemmaer, som der formentlig vil være meget delte meninger om. Efter eleverne selv har taget stilling, skal de snakke om de forskellige argumenter for og imod.

Formål

Eleverne trænes i at udtrykke deres holdninger argumentere for disse. Ligeledes skal de trænes i at forholde sig til andres argumenter.

Fag

Dansk (Kommunikation) (Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter)
Samfundsfag (Politik) (Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og
samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation)

Tidsforbrug
75 min.

Forberedelse

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

Ryk alle bordene i lokalet ud til siden, så der er mest mulig plads på gulvet (tegn eventuelt en streg på tværs af lokalet med kridt). I den ene side af lokalet hænger du et skilt (papir/karton), hvor der står ”uenig” og i den anden side et skilt, hvor der ”enig”. 

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.