Diskursteori og diskursanalyse i samfundsfag

Diskursteori og diskursanalyse i samfundsfag - links, Power points mv til støtte for læreren

Materialet på denne side stammer fra projektgruppen under Undervisningsministeriet vedr. diskursanalyse i samfundsfag.

Gruppen begrunder diskursanalysens relevans ved at det er kommet ind i læreplanen i form af pinden om magt og politisk meningsdannelse. Det er et forsøg på at nuancere faget. Materialet er et resultat af et FALS-udviklingsprojekt om diskursanalyse. Diskursbegrebet og diskursanalyse i samfundsfagsundervisningen med fokus er på den praktiske anvendelighed på gymnasieniveau.

Forståelse for og anvendelse af diskursanalyse er relevant som et redskab til dybere forståelse af forskellige kernestofområder. Hermed menes:

- politisk meningsdannelse, forståelsen af den politiske kommunikation som et vigtigt værktøj, når der laves policy-analyse.

- som en sociologisk identifikationsmekanisme.

- det giver forståelse for baggrunden for opfattelse af den økonomiske virkelighed.

Diskursanalyse giver dermed grundlag for en systematisk fortolkning af en given opfattelse af virkeligheden som bliver udtrykt, verbalt/visuelt eller via en decideret handling.

mindekultur
© Jørgen Lassen

Diskursteori & analyse i samfundsfag (3)

Diskurs om ledige og ledighed

COLOURBOX4154670 at.jpg
Ifølge Tænketanken, CEVEA, beskrives ledighed i stigende grad som den enkeltes eget ansvar

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Power Point med introduktion til diskursanalyse i samfundsfagsundervisningen
Power point - skulpturanalyse med fokus på begrebet ”Magt”. En Baathistisk magtskulptur fra Bagdhad
Power point med forslag til diskursforløb i samfundsfag
Diskursbegrebet og diskursanalyse i samfundsfagsundervisningen – fokus er på den praktiske anvendelighed på gymnasieniveau.
Power point præsentation af brugen af diskursanalyse i samfundsfaglige undersøgelser.
Skematisk liste med de centrale diskursbegreber - lige til at udlevere til eleverne
Power Point: Diskursanalysen og den økonomiske politik