Dogmeregler for god debatkultur

Denne aktivitet støtter at eleverne selv udarbejder regler for, hvordan de vil debattere med hinanden. Dogmereglerne kan bruges som støtte i de fag, hvor eleverne skal diskutere svære emner.

Formål

At eleverne opnår viden om, hvad en god debatkultur er
At eleverne i fællesskab udarbejder konkrete regler for deres debatter
At eleverne får konkrete redskaber til selv at udøve den gode debat

Fag
Dansk (Kommunikation) (Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter)
Samfundsfag (Politik) (Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og
samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation)

Tidsforbrug
45 min.

Forberedelse 

Under vejledningen "Sådan gør du" (orange link ovenfor) forklares det, hvordan nedenstående bilag kan anvendes.

 

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Undervisningsministeriet. Læs mere om parterne bag materialet.

Bilag til download