DSP - skab elektroakustisk musik

Formålet er at skabe elektroakustisk musik med syntetiske eller reale lyde. Programmet DSP er velegnet, fordi det er nemt at anvende og ikke kræver nogen form for programmering.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Eleverne kan ved hjælp af små lydpakker skabe deres eget elektroakustiske udtryk ved at sætte pakkerne sammen. Programmet DSP adskiller sig fra andre lignende programmer ved at gøre det muligt for brugeren selv at skabe og manipulere lydpakkerne. Programmet er gratis og kan køres online eller downloades og køres direkte fra en mappe eller en usb-stik. Arbejde med programmet kan med fordel inddrages som led i et egentligt forløb om elektroakustisk musik. Eleverne bør forud for arbejdet med programmet være i stand til at skelne mellem syntetiske lyde og reallyde. 

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan sammensætte et lydforløb med brug af syntetiske lyde og reallyde under hensyntagen til det samlede udtryk.

Undervisningsaktivitet

Lad eleverne lave en lille elektroakustisk lydfortælling ud fra et særligt tema eller en stemning. Eleverne har mulighed for at manipulere og designe egne lyde, hvilket gør hver enkelt komposition unik. Kompositionen kan efterfølgende gemmes som en selvstændig lydfil.

Eleverne kan arbejde enkeltvis eller evt. parvis. Det er vigtigt at alle elever har hovedtelefoner. Hvis eleverne arbejder parvis, så anskaf splittere til hovedtelefonerne, så alle kan lytte samtidig.

Der kan differentieres i forhold til inddragelse af reallyde samt manipulation af lydene. For nogle elever vil det givetvis være bedst at fokusere på syntetiske lyde, mens andre kan overskue at optage og integrere egne lyde (reallyde). Det bør sikres, at arbejdet med at optage egne reallyde ikke dominerer arbejdet og dermed stjæler fokus fra selve lydfortællingen.

Hvad gør læreren?

Læreren introducerer programmet - evt. ved at linke til demoen (se 'Relaterede links'). Læreren fungerer som vejleder og organisator. Det kan være en fordel at medbringe en oversigt over elevernes login til det lokale netværk. Læreren sørger for at have en ekstra kopi af programmet, så det kan startes fra flere mapper/usb-drev.

Hvad gør eleverne?

Eleverne eksperimenterer med programmet, herunder syntetiske lyde samt optagelse/hentning af egne reallyde. Herefter skaber eleverne enkeltvis eller parvis en lille lydfortælling ud fra et fastlagt tema eller en fastlagt stemning.

Produkterne præsenteres på klassen.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

Eleverne kan sammensætte et lydforløb under hensyntagen til det samlede udtryk.

Tegn på læring

  1. Eleven skaber en lydfortælling med inddragelse af flere syntetiske lyde.
  2. Eleven inddrager reallyde og arbejder i flere spor.
  3. Eleven bearbejder lydene, så de i højere grad understøtter lydfortællingen.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Forenklede Fælles Mål

Musik
5. - 6. klasse
Musikalsk skaben (obligatorisk)
Arrangement (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan bearbejde musik digitalt (vejledende mål)
Eleven har viden om digitale teknikker til at bearbejde musik (vejledende mål)
Komposition (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan skabe musik med udgangspunkt i instrumenter og digitale medier (vejledende mål)
Eleven har viden om enkle musikstykkers formål og struktur og instrumenter og digitale mediers udtryksmuligheder (vejledende mål)

Relaterede links