Dyrkningsforsøg med bakterier

Eleverne dyrker bakterier og lærer at håndtere den sikkerhedsmæssige del af disse undersøgelser.
Petriskåle med bakterier

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering.

Denne aktivitet beskriver et dyrkningsforsøg med bakterier fra omgivelserne. Metoden lærer eleverne at håndtere bakterier i forsøgsopstillinger på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Dyrkningsforsøg med bakterier er en af de undersøgelsesmetoder, eleverne skal stifte bekendtskab med i biologi. Dyrkningsforsøg med bakterier er desuden en del af undervisningsforløbet “Vi undersøger kemisk industri”, se under Del af pakke.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

  • Eleverne kan opformere bakterier under forskellige dyrkningsbetingelser
  • Eleverne kan forklare, hvordan bakteriers vækst kan begrænses.

   Undervisningsaktivitet

   Dyrkningsforsøg med bakterier fra omgivelserne sætter fokus på, hvor bakterier findes i omgivelserne, hvordan de dyrkes, så de formerer sig, samt hvilke sikkerhedsforhold der gælder ved dyrkningsforsøg.

   Når eleverne har dyrket bakterier fra omgivelserne, kan de prøve at finde bakterier til dyrkning fra andre områder fx. bakterier i luften, bakterier før og efter håndvask, bakteriehæmmende effekt af fx hvidløg samt antibiotikaresistens hos bakterier m.m.

   Der er i denne aktivitet rig mulighed for undervisningsdifferentiering, da elevernes egen nysgerrighed og forforståelse har gode muligheder for at komme i spil.

   Til aktiviteten er der brug for petriskåle og agar til dyrkning af bakterier. Petriskålene bør være engangs af plastik, da de efterfølgende skal destrueres. Desuden skal der anvendes tape til at forsegle petriskålene, samt sprittusch til at skrive på bunden af petriskålene med.

   Vejledning til dyrkningsforsøg med bakterier findes i de fleste læringsressourcer - lærebøger såvel som elektroniske. På DTUs Biotech Academy findes en øvelsesvejledning til eleverne samt lærervejledning - Se link til Vejledning til dyrkningsforsøg fra DTU Biotech Academy.

   Hvad gør læreren?

   Læreren præsenterer eleverne for aktiviteten og spørger ind til, hvad eleverne ved om bakteriers vækstvilkår.

   Der opfordres til at lave et mindmap eller andet visuelt, som kan give et overblik over elevernes forhåndsviden.

   Hvad gør eleverne

   Eleverne byder i mindre grupper ind med, hvad de ved om bakteriers vækstvilkår. Deres forhåndsviden/ forforståelse visualiseres f.eks. med et mindmap.

   Hvad gør læreren?

   Læreren demonstrerer, hvordan eleverne skal dyrke bakterier i petriskåle med agar.

   Hvad gør eleverne

   Eleverne kommer med bud på, hvor de tror, man kan finde forekomst af bakterier.

   Eleverne ”indsamler” bakterier på de udvalgte områder og tilsætter dem til agaren vha. fx. en vatpind.

   Hvad gør læreren?

   Læreren informerer eleverne omkring sikkerhed i forbindelse med undersøgelse af de dyrkede bakterier, så eleverne fx. ikke åbner petriskålene.

   Hvad gør eleverne

   Efter et døgn (i varmeskab ved 37 oC) eller en uge (ved stuetemperatur), undersøger eleverne væksten af bakterier ved at sammenligne bakteriekolonierne i antal og udseende. Eleverne indskriver deres observationer i et skema, så disse bliver mere overskuelige.

   Hvad gør læreren?

   Læreren opfordrer til udvidelse af undersøgelser med dyrkning af bakterier jvf. ovenstående beskrivelse af aktiviteten.

   Hvad gør eleverne

   Eleverne designer nye undersøgelser af bakteriers vækst.

   Tegn på læring

   Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

   Omsatte læringsmål

   • Eleverne kan opformere bakterier under forskellige dyrkningsbetingelser

   Tegn på læring

   1. Eleven udfører øvelsen korrekt under vejledning
   2. Eleven udvælger forskellige dyrkningsbetingelser for dyrkningen af bakterier
   3. Eleven sammenligner de dyrkede bakterier med baggrund i bl.a. vækstforhold

   Omsatte læringsmål

   • Eleverne kan forklare, hvordan bakteriers vækst kan begrænses.

   Tegn på læring

   1. Eleven beskriver bakteriers vækstforhold
   2. Eleven fortæller om bakteriernes vækstforhold i forhold til den ”virkelige” verden
   3. Eleven opstiller hypoteser om bakteriers vækstforhold under forskellige påvirkninger

   Evaluering

   Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i. Eleverne kan fx. udarbejde en vejledning i, hvordan man bedst undgår for mange skadelige bakterier i køkkenet eller andre steder.

   Forenklede Fælles Mål

   Biologi
   7. - 9. klasse
   Undersøgelse (obligatorisk)
   Celler, mikrobiologi og bioteknologi (obligatorisk område)
   Fase 1
   Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer (vejledende mål)
   Eleven har viden om celler og mikroorganismers opbygning (vejledende mål)
   Fase 2
   Eleven kan undersøge celler og mikroorganismer ud fra biologisk materiale (vejledende mål)
   Eleven har viden om celler og mikroorganismers vækst og vækstbetingelser (vejledende mål)

   Relaterede links

   Link til vejledning i dyrkningsforsøg med bakterier