E-bøger i skolen

For CFU’erne i Danmark er tilbuddet med udlån af e-bøger til skolerne en højt prioriteret opgave. Gennem CFU kan lærere let låne en lang række skønlitterære e-bøger til alle klassetrin på lige vilkår med almindelige papirbøger. E-bøgerne kan læses på computer, tablet eller mobil.
Streaming af e-bøger
© CFU Danmark

Gode grunde til at låne e-bøger til eleverne

Den æstetiske og multimodale oplevelse med e-bøgerne er motiverende for mange elever, men herudover er der mange andre fordele ved at bruge e-bøger i undervisningen.

Med den indbyggede ordbog og med den teksttilknyttede søgefunktion er det nemt at arbejde både tekstnært og sprogligt fokuseret. Den nye mulighed for at tilføje et overlay - et didaktisk værktøj, som fungerer som et ekstra lag oven på e-bogen med fx quizzer, billeder, ordforklaringer og opgaver direkte i teksten – åbner for store potentialer for elevernes brug og læsning af e-bøgerne. Også muligheden for oplæsning er et stort plus, og endelig skal man heller ikke forklejne, at man med den digitale læsning fjerner risikoen for for sent afleverede og bortkomne bøger – og rykkere.

At læse e-bøger

CFU’s mange e-bøger kan læses på flere forskellige enheder. De fleste e-bøger er tekstbaserede og kan læses på computer, tablet eller mobil, mens e-bøgerne med multimedieindhold som billeder, lyd eller video er optimeret til iPad.

E-bøgerne bookes på stort set samme måde som almindelige bøger. Læreren logger ind på CFU’s søgesystem mitCFU og booker her e-bøgerne til sig selv og sine elever.

Sådan booker du e-bøger på mitCFU

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png