Ein Video von meiner Welt

Lad dine elever lave små videoer om deres verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk

Formål

Kamera

Dette undervisningsforløb forbereder eleverne på at formidle deres egen verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk, og dermed etablere en kontakt på tværs af sprog og kultur. Eleverne fremstiller små videoer om deres egen nære verden med tysk tale. Videoerne kan indgå i et udvekslingsprojekt eller i arbejdet med kontakten til andre tysktalende via de sociale medier. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

5 – 6 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Præsentation (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne (vejledende mål)
Eleven har viden om metode til at søge ordforråd (vejledende mål)
Sprogligt fokus (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber (vejledende mål)
Eleven har viden om forbindeord (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Tysk som adgang til verden (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden (vejledende mål)
Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst (vejledende mål)