Ein Video von meiner Welt

Lad dine elever lave små videoer om deres verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk

Formål

Kamera

Dette undervisningsforløb forbereder eleverne på at formidle deres egen verden til andre unge, der enten taler tysk eller er ved at lære tysk, og dermed etablere en kontakt på tværs af sprog og kultur. Eleverne fremstiller små videoer om deres egen nære verden med tysk tale. Videoerne kan indgå i et udvekslingsprojekt eller i arbejdet med kontakten til andre tysktalende via de sociale medier. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

5 – 6 lektioner

Undervisningens tre faser (3)

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation
Præsentation
Fase 1
Eleven kan i et enkelt sprog tale om et emne
Eleven har viden om metode til at søge ordforråd
Sprogligt fokus
Fase 1
Eleven kan formulere enkle, klare og forståelige budskaber
Eleven har viden om forbindeord
Kultur og samfund
Tysk som adgang til verden
Fase 1
Eleven kan bruge digitale medier til at tage kontakt med jævnaldrende sprogbrugere i den tysktalende verden
Eleven har viden om kommunikationsregler for sociale medier i en tysksproget kontekst