Eine Reise nach Berlin

Berlin ist toll! Lad dine elever træne læsning og mundtlig præsentation, mens de arbejder med at arrangere en rejse til Berlin

Formål

Berlin med seværdigheder på baggrund af det tyske flag

Dette undervisningsforløb sigter mod, at eleverne udvikler deres kompetencer indenfor Læsning, Præsentation samt Kulturforståelse. Eleverne arbejder i en virkelighedsnær kontekst med at søge information på tyske hjemmesider med henblik på planlægning af en rejse til Berlin, som skal præsenteres mundtligt. Der skal arrangeres rejse, overnatning, måltider og besøg af et antal seværdigheder. 

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Omfang

10 - 12 lektioner

Planlægning (5)

Planlæg forløbet med afsæt i følgende punkter:

Gennemførelse (1)

Lektionsdelt beskrivelse af undervisningsforløbet.

Evaluering (1)

Efter forløbet evalueres elevernes læringsudbytte både af eleverne selv og af læreren. 

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Præsentation (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan i et enkelt sprog præsentere et forberedt emne (vejledende mål)
Eleven har viden om præsentationsstrategi med tilhørende ordforråd (vejledende mål)
Skriftlig kommunikation (obligatorisk)
Læsning (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan forstå forskellige typer af enkle tekster om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om konteksts og teksttypers betydning for læseforståelse (vejledende mål)
Kultur og samfund (obligatorisk)
Kulturforståelse (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis (vejledende mål)
Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalende landes kultur (vejledende mål)