Eksamen og Ciceros pentagram

Gør eleverne bevidste om mundtlig eksamen som en kommunikationssituation. Det afdramatiserer hele processen.

Eksamenstræning

Kropssprog

Kropssprog er også kommunikation

Formål

Gennemgå mundtlig eksamen som en gennemskuelig og forudsigelig kommunikationssituation og få eleverne til føle, de har situationen under kontrol.

Få eleverne til at forberede sig til mundtlig eksamen

Målgruppe

1g og de nervøse 2g-er

Omfang

En lektion på 60 min

Forberedelse

Lektie er, at eleverne (gen-)læser Ciceros pentagram

Indledning

Sæt eleverne sammen to og to. Lad den ene elev fortælle den anden en sjov historie. Bagefter skal fortælleren forklare, hvilke virkemidler han brugte (bl.a. smil, gestik, øjenkontakt). Modtager redegør for, hvordan hun opfattede historien og hvordan hun viste, hun fulgte med.

Nu fortæller samme elev samme historie, men den anden elev skal lade som om, hun er uinteresseret og ligeglad: fedter med telefon, afbryder, ser væk. Hvilken virkning havde det på fortælleren? 

Her kan læreren lave en parallel til undervisningen: Hvilken virkning har det, når eleverne virker uinteresserede?

Lad eleverne overveje to og to: Hvad er god kommunikation? Hvilket kropssprog signalerer åbenhed og interesse? Hvordan bør ens kropssprog være til eksamen?

Ciceros pentagram

768978_.jpg

At tage noter er en god teknik til at holde fokus på undervisningen

Gennemgå pentagrammet induktivt med relation til eksamen:

Taler: Hvilken rolle har eleven som afsender? Hvad skal eleven vise?

Tilhører: Hvilken rolle spiller eksaminator? Hvilken opgave har censor - og hvorfor overholder censor således ikke reglerne for god kommunikation? (Sidder bøjet over sit papir og skriver - eleverne opfatter ham som uinteresseret, og de bliver usikre og nervøse uden grund).

Sprog: Hvilket sprog skal anvendes? (Fagterminologi er svaret. Hvordan forbereder eleverne sig til denne del? De kan skrive kloge sætninger, hvor fagudtrykkene indgår.  Eleverne kan øve sig i at fremlægge dele af pensum foran deres webcam. Så er det let for dem selv at se, hvor de virker usikre og hvilke fagudtryk, de famler med.)

Emne: Det er fagets pensum. (Eleverne kan lave små opsummeringer af det væsentlige, således at de føler, de har overblik og kan relatere og perspektivere og diskutere. Fremhæv vigtigheden af, at de selv laver opsummeringerne.)

Omstændigheden er mundtlig eksamen. Hvorfor har vi eksamen? Hvorfor er eksamen tilrettelagt, som den er? 

Opfølgning: de gode karakterer til daglig

Lad eleverne udfylde en liste på tavlen over, hvordan man får gode karakterer i den almindelige undervisning:

"Se interesseret ud" gør man ved passende øjenkontakt, nikke af og til, notere pointer, tage fotos af tavlen, ikke småsnakke, osv. Man vil opdage, at undervisningen faktisk er interessant?

"Være aktiv" - men hvordan? Det er fx at kunne svare på lærerens spørgsmål (Det kan man, hvis man har læst lektien).

"Stille spørgsmål". De gode spørgsmål kan man forberede hjemmefra som en del af lektielæsningen.

Kreditering

Hanne Heimbürger, H C Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg.