Eksamen og evaluering

Her finder du information om eksamen og evaluering i musik.

Eksamen

trommeslager

Sammenspil og eksamen

Musikudøvelse eller sammenspil er en del af eksamen på alle tre niveauer. Her er en opsamling på reglerne omkring eksamen.
to studerende diskuterer

Musikanalyse-skabelon til musik c

En analyseskabelon til 1.g/1.HF i Googledoc. Tydeliggørelse af faglige krav. Formativ evaluering. Der er mange gode ideer i denne måde at blande gruppe-arbejde med klasse-arbejde.
m1-5.jpg

Skriftlighed - en oversigt

Her er materiale om de skriftlige discipliner for Musik A og om andre former for skriftlighed fx 1.g musikhistorie projekt, googledoc's og googlesite's.

Generelt om evaluering

Gymnasieelever
© Ulrik Jantzen

Summativ evaluering uden performancekultur

Vi ønsker, at eleverne kan vise deres viden og forståelse til den endelige eksamen. Men hvordan får vi en læringskultur og ikke en performancekultur?
767996_.jpg

Formativ evaluering fremmer læreprocesser

Brug tilbagemelding til eleverne som et effektivt læringsredskab. Nogle kobler det med karakterfrihed, andre lader blot eleverne udføre rettelser i praksis.
733657_.jpg

Peer2Peer feedback og feedforward

At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse.
730659_.jpg

Selvevaluering

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Om udlevering af musik A opgaver til sommer 2018

Relaterede moduler

Relaterede links

Nicolas har lavet en oversigt over en LANG rækker måder man kan evaluere på i de gymnasiale uddannelser.