Eksempler fra praksis

Her er en række moduler, der indeholder praktiske eksempler på brug af eTwinning i skolen

Eksempler fra praksis

Her er en række moduler, der indeholder praktiske eksempler på brug af eTwinning i skolen

eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen

eTwinning - også i børnehaven

Dette er eTwinning-ambassadør Karina Tougaard Poulsens hele beskrivelse af, hvordan man kan arbejde med eTwinning i en børnehave. Beskrivelsen kan også læses i fire mindre dele i de øvrige moduler i denne pakke - "eTwinning i børnehaven".
Stjerneløb
© Signe Bøtter-Jensen og Kirstine Brøndgaard

Praksiseksempel på eTwinning-projekt: Byvandring og Stjerneløb

8.i fra Belllahøj Skole giver her deres bud på, hvordan man i engelskundervisningen kan kombinere et eTwinning-projekt med temaerne ”udeskole” og ”læring i bevægelse”. Med eTwinning får man mulighed for at samarbejde med andre skoler i Europa via brugen af it.
Juletraditioner
© Birgitte Hermann

Juletraditioner - et eTwinning-projekt

På Vestermarkskolen i Odder har 4. og 5. klasserne arbejdet med et internationalt eTwinning-projekt omhandlende juletraditioner, og med iPad'en som kreativt værktøj.
 Koordinerende eTwinning-ambassadør Birgitte Herrmann har leveret indholdet til dette modul.
Danish Roots
© Creative Commons

Tilbage til rødderne – med it

eTwinning skaber mulighed for, at danske sprogrødder får en ny chance for at skyde friske skud. Læs gymnasielærer Mette Karmanns beretning fra eTwinning-workshop i Makedonien. Første halvdel er en beskrivelse af et undervisningsforløb, anden halvdel en beretning fra eTwinning-seminar i Makedonien, hvor forløbet blev planlagt i samarbejde med to islandske kolleger.
Hooked Bowl
© Ulla Lambek

Thinking outside the box

Seks danske eTwinning-projekter har modtaget en dansk eTwinning-pris for deres projekt. I ugerne 8-11 og 13-14 vil deres projekt blive beskrevet her på etwinning.emu.dk - ét om ugen. Det første er “Thinking outside the box”, hvor 4 skoler fra Rumænien, Polen, Tyrkiet og Danmark samarbejder. Det er samtidig en del af et Erasmus+ projekt: ”Challenging Communication in a Committing Community”, kaldes ”The 4 C´s”. De danske lærere er Marita Knak og Ulla Lambek, Agerbæk Skole.
Sammenhold
© Jenny Nørgaard

Let’s open the doors – 8. klassetrin

Dette modul er det andet i rækken af projekter, der har modtaget en dansk eTwinning-pris. Materialet er leveret af Jenny Nørgaard, Parkskolen i Struer. Projektet gav deltagerne kendskab til de forskellige landes skoleliv, kultur, landskab, byer, kendte personer, musik og gastronomi, men der blev også plads til at fastholde indtryk, oplevelser og fælles arbejde med eventyrskrivning og madlavning fra den fysiske udveksling mellem den franske og den danske klasse.
VIOLA logo
© V.I.O.L.A

V.I.O.L.A. Values in our lives always - Et internationalt projekt omkring værdier

Dette er det tredje i rækken af i rækken af projekter, der har modtaget en dansk eTwinning-pris. Materialet er leveret af Niels Askholm, Selsmoseskolen, Taastrup. Med baggrund i dagligdags værdiproblematikker har hvert land i projektet (England, Frankrig, Spanien, Østrig, Italien, Tjekkiet og Danmark) valgt 10 værdier, man har arbejdet med/stadig arbejder med. Én værdi hver måned.
Mads og Adam - Mario og Gandalf
© Mads Nørgård

Ich erzähle, du erzählst

Dette er det fjerde modul i serien af moduler, der beskriver et eTwinning-projekt, der har modtaget en dansk eTwinning-pris i slutningen af 2015.
Flag
© Rikke Happel

Let's meet to know each other through great cultures

Dette er det femte modul i serien af moduler, der beskriver et eTwinning-projekt, der har modtaget en dansk eTwinning-pris i slutningen af 2015. Tekst og billeder er leveret af lærer Rikke Bernstorff Happel, Ans Skole.
eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen

eTwinning - også i børnehaven - indledende fase

I det andet modul kan du læse om, hvordan projektet blev præsenteret for børnene. Karina Tougaard Poulsen beskriver også, hvordan hun bevidstgør børnene om problematikker omkring det at tage billeder af andre - og dele disse med andre.
eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen

eTwinning - også i børnehaven - projektets udvikling

I det tredje modul beskrives selve projektet. Karina Tougaard Poulsen beskriver bl.a., hvordan børnene i løbet af projektet bliver bevidste om forskellen i kultur og sprog, både i forhold til de norske børn, men også i forhold de forskellige nationaliteter, der er i børnehaven.
eTwinning i børnehaven
© Karina Tougaard Poulsen

eTwinning - også i børnehaven - erfaringer og udbytte

I det fjerde og sidste modul beskriver Karina Tougaard Poulsen meget indgående, hvad hun og børnene har fået ud af at deltage i et eTwinning-projekt. Der er mange gode overvejelser, som også lærere i grundskolens mindste klasser kan blive inspireret af.
Takete
© Sebastian 6. A

Eventyr med Takete og Malumma

Nordisk skolesamarbejde, hvor elever skriver eventyr om andre elevers skulpturer i billedbehandlet miljø.
Foto af materialer
© Tine Jespersen

Nordisk på mellemtrinnet

Et kreativt nordisk skolesamarbejde, hvor eleverne arbejder med både nordisk sprog og kulturel forståelse for vores nordiske identitet.
Læseteater
© Lene Møller Yang

Læseteater med internationalt samarbejde

Ved at bygge et eTwinning-projekt op omkring læseteater giver du dine elever rig mulighed for at arbejde med mange sider af engelskfaget på en sjov og lærerig måde.
Tegning lavet af Mads
© Mads

Fred og forståelse

Et kreativt europæisk skolesamarbejde hvor eleverne får kulturel og historisk forståelse for såvel egen som europæiske identitet.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Tema