Eksempler på brug af QR-koder i undervisningen

Tre eksempler på brug af koder i indskolingen eller fremmedsprogsundervisningen eller i lokalområdet.

Eksempel på brug af koder i indskoling eller i fremmedsprogundervisning.

koder_indskoling.jpg
© Malene Erkmann
strik_qr.jpg
© Malene Erkmann

Eleverne får udleveret en kryds og tværs, hvor billederne er erstattet med tal. Hvert tal svarer til en post. På posten hænger et billede. Ordet, der passer til billedet, skrives ind i kryds og tværsen, fx SKO. Hvis eleven er i tvivl om, hvordan ordet staves, skannes koden.

Eksempel på brug af koder i lokalområdet

Eleverne får udleveret et ark med spørgsmål. Hvert spørgsmål skal besvares med et enkelt ord. Fra hvert ord tages et bogstav (markeret med blåt). Bogstaverne danner til sammen et nyt ord. Dette ord udgør svaret på opgaven. For at kunne løse opgaven må eleverne læse og forstå teksterne i koderne om lokalområdet. Opgaverne hænges op som poster i lokalområdet.

Eksempel på brug af koderne sammen med andre happenings i lokalområdet, her strikket graffiti.

De strikkede sørgebånd er sat op i anledning af 300 året for pestens sidste hærgen. Ved at skanne koden på bagsiden, kan den forbipasserende få flere oplysninger om pesten, og hvordan den ramte i netop dette lokalområde. Sørgebindene her er fra landsbyen Tessebølle, hvor en tredjedel af indbyggerne døde under pestens hærgen i 1711. 

Hent eksempel: På fisketur ved slusen. 

Hent pdf-filen med eksempel på poster, opgaveark og kort til qr-kodeløb. Se under relaterede.

Færdig skabelon til skattejagt: QR Treasure Hunt Generator

Engelsksproget side, der skridt for skridt gemmer spørgsmål og genererer koder med svar til klassens skattejagt.

Produceret i samarbejde med

Medierådet for Børn Unge

Medierådet for Børn Unge og EMU har siden 2006 arbejdet sammen om at give lærere det bedste udgangspunkt for at bringe webetik ind i undervisningen.

Medierådet

Relaterede links