Eksempler på NNS-samarbejder

Her kan du læse om de tidligere NNS samarbejder

E-magasinet "Den nye Nordiske skole"

Ugens netværk

I artikelserien Ugens netværk blev der løbende præsenteret spændende eksempler på NNS-samarbejder.

Feedback fra børnehave til gymnasium i Aalborg

Feedback fra børnehave til gymnasium i Aalborg

Tre institutioner i Aalborg er gået sammen om et forandringsprojekt, der har fokus på at øge den indre motivation for læring hos børn og elever. De er ugens Ny Nordisk Skole-netværk.
hold

Aldersintegration og kompetence-differentiering på tværs af Danmark

Ørestad Skole i København, Lisbjergskolen i Aarhus, Hundslund Skole, Vestre Skole i Grindsted, Hou Skole i Odder, Sortebakkeskolen i Rebild og Buskelundskolen i Silkeborg er gået sammen i et fælles netværk, hvor de i fællesskab vil udfordre tanken om årgangsopdelt holddannelse.

Inspiration fra praksis

Pædagog

Elever bygger bro mellem skole og virkelighed

Randers Social- og Sundhedsskole bygger bro mellem teori og praksis ved at sende eleverne ud og afprøve det lærte i en af de lokale børnehaver og vuggestuer. Samarbejdet styrker fællesskabet, og udfordrer eleverne til at blive så dygtige som muligt.
It i anvendelse

Bedre brug af it skal motivere eleverne

Privatskolen Skt. Josefs Skole i Roskilde samarbejder med folkeskolen Lynghøjskolen og Himmelev Gymnasium om at motivere eleverne ved at integrere it i fagene. Projektet foregår som aktionslæring og skal ende med at lette overgangen fra grundskole til gymnasium.
Rød tråd

Den røde tråd øger elevernes lyst til at lære

Sofiendalskolen vil stimulere elevernes læringslyst ved at sætte fokus på tydelige læringsmål. At sikre ambitiøse vilkår for hvert barns læring styrkes gennem et tæt samarbejde i netværket med børnehave og gymnasium.
Labyrinter

Professionelle undervisere styrker læringen

Erhvervsskolen Mercantec i Viborg samarbejder med børnehuset Unoden og Overlund Skole om at skabe et kodeks for den professionelle underviser og pædagog. Samarbejdet skal øge den faglige kvalitet og lette overgangene mellem institutionerne.
Indgangen til VIA UC
© Sven Jeppesen/Styrelsen for IT og Læring

Blandede medier løser udfordringer på erhvervsuddannelserne

Ny Nordisk Skole-institutionerne Randers Social- og Sundhedsskole og Erhvervsskolen Tradium gik sammen med to andre erhvervsskoler for at finde løsninger på nogle af elevernes hyppigste udfordringer: Matematikskræk, strenge tilstedeværelseskrav og svære teoretiske begreber.
Trappe på Ørestad Gymnasium
© Ørestad Gymnasium

Ørestad Gymnasium: NNS - som anledning

Rektor Allan Kjær Andersen fra Ørestad Gymnasium holdt oplæg på Danmarks Læringsfestival under overskriften "Ny Nordisk Skole - som anledning". Lyt til oplægget, som vi har lagt på SoundCloud.
Food and Wellbeing
© Dorte Ruge

Nymarkskolens forandringsprojekt inspirerer i Wales

Ny Nordisk Skole-institutionen Nymarkskolen i Svendborg samarbejder med en skole fra Wales om Comeniusprojektet ’Food and Wellbeing’. Fokus er at fremme elevernes handlekompetencer inden for både mad, sundhed og trivsel, men for eleverne indgår projektet også i valgfaget ’Du og verden’, som omhandler international forståelse.
Have
© vennerstroem.dk

Børns aktivitetsniveau vokser side om side med grøntsagerne i skolehaver

Ny amerikansk undersøgelse viser, at skolehaver ikke kun får børnene til at bevæge sig mere i løbet af skoletiden, men rent faktisk også når de er hjemme. Børn og lærere på NNS-institutionerne Tranbjergskolen og Gammelgaardsskolen er da heller ikke i tvivl om, at skolehaver er et godt supplement til stoleskolen.
Unge på Tværs
© Unge på Tværs

Djursland sætter EUD på skoleskemaet

De to NNS-institutioner Viden Djurs og UU-Djursland har indgået et samarbejde med to folkeskoler for at højne afgangselevernes viden om erhvervsuddannelserne og dermed mindske risikoen for frafald. Djursland er således godt klædt på til den kommende EUD-reform.
tre ledere snakker sammen

Fortællinger om skoleledelse

I "10 fortællinger om skoleledelse" giver de 3 ledere af NNS-skolerne Buskelundskolen, Skørping Skole og Ørestad Skole deres bud på ledelse under forandringsprocesser.
Netwerk-logo
© Netwerk

Netwerk - mod ensomhed på de gymnasiale uddannelser

6 % af eleverne på de gymnasiale uddannelser føler sig så ensomme, at de overvejer at droppe uddannelsen. Ensomhed og frafald går desværre ofte hånd-i-hånd, men projekt Netwerk giver lærere, elever og ledelse en række værktøjer til at hjælpe de unge med at skabe netværk. - Det har gjort at flere NNS-institutioner har valgt at blive en del af Netwerk.